open access

Vol 1, No 1 (2006)
Case report
Published online: 2006-05-25
Get Citation

Grzybicze zapalenie wsierdzia w przebiegu wieloletniej stymulacji serca powikłane wstrząsem septycznym

Wiesława Duszyńska, Grażyna Kübler, Joanna Moszczyńska-Stulin, Jarosław Janc, Andrzej Dumański, Anna Goździk i Andrzej Kübler
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):78-81.

open access

Vol 1, No 1 (2006)
Case Reports
Published online: 2006-05-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 52-letniej kobiety z grzybiczym zapaleniem wsierdzia wywołanym grzybami pleśniowymi z gatunku Mucor species. Pacjentce 23 lata wcześniej wszczepiono układ stymulujący serce. Chorą przyjęto do szpitala z objawami posocznicy, a w przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono wegetacje na elektrodach stymulatora. Wykonano zabieg kardiochirurgiczny; usunięto cały układ stymulujący oraz implantowano nowy z elektrodami nasierdziowymi. Po zabiegu operacyjnym rozwinął się wstrząs septyczny z objawami dysfunkcji wielonarządowej opornej na tradycyjne leczenie. Zastosowanie ludzkiego rekombinowanego białka C (Xigris) poprawiło czynność niewydolnych organów i umożliwiło dalsze celowane leczenie przeciwgrzybicze. Po 48 dniach leczenia pacjentkę wypisano do domu w stanie dobrym.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 52-letniej kobiety z grzybiczym zapaleniem wsierdzia wywołanym grzybami pleśniowymi z gatunku Mucor species. Pacjentce 23 lata wcześniej wszczepiono układ stymulujący serce. Chorą przyjęto do szpitala z objawami posocznicy, a w przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono wegetacje na elektrodach stymulatora. Wykonano zabieg kardiochirurgiczny; usunięto cały układ stymulujący oraz implantowano nowy z elektrodami nasierdziowymi. Po zabiegu operacyjnym rozwinął się wstrząs septyczny z objawami dysfunkcji wielonarządowej opornej na tradycyjne leczenie. Zastosowanie ludzkiego rekombinowanego białka C (Xigris) poprawiło czynność niewydolnych organów i umożliwiło dalsze celowane leczenie przeciwgrzybicze. Po 48 dniach leczenia pacjentkę wypisano do domu w stanie dobrym.
Get Citation

Keywords

infekcyjne zapalenia wsierdzia; posocznica; mukormykoza; stała stymulacja serca; aktywowane białko C

About this article
Title

Grzybicze zapalenie wsierdzia w przebiegu wieloletniej stymulacji serca powikłane wstrząsem septycznym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 1 (2006)

Article type

Case report

Pages

78-81

Published online

2006-05-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):78-81.

Keywords

infekcyjne zapalenia wsierdzia
posocznica
mukormykoza
stała stymulacja serca
aktywowane białko C

Authors

Wiesława Duszyńska
Grażyna Kübler
Joanna Moszczyńska-Stulin
Jarosław Janc
Andrzej Dumański
Anna Goździk i Andrzej Kübler

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl