open access

Vol 1, No 1 (2006)
Original paper
Published online: 2006-05-25
Get Citation

Wpływ kontroli częstotliwości komór i rytmu serca na funkcję lewej komory u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków - obserwacja roczna

Marcin Szulc, Dariusz A. Kosior, Mariusz Jasik, Beata Wożakowska-Kapłon, Marianna Janion, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):69-76.

open access

Vol 1, No 1 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-05-25

Abstract

Wstęp: Leczenie przetrwałego migotania przedsionków (AF) może się opierać na strategii kontroli rytmu lub kontroli czynności serca w obrębie stwierdzanej arytmii. Dotychczasowe badania sugerują brak przewagi którejkolwiek z metod leczenia w odniesieniu do śmiertelności całkowitej i częstości powikłań zakrzepowo-zatorowych. Nie ma danych dotyczących wpływu leczenia na morfologię i funkcję lewej komory. Celem badania było porównanie w grupie chorych z niereumatycznym AF kontroli częstotliwości komór z kontrolą rytmu serca w odniesieniu do wielkości i kurczliwości lewej komory.
Materiał i Wyniki: Do badania kwalifikowano chorych w wieku 50-75 lat, z przetrwałym AF, u których lekarz prowadzący rozważał przywrócenie rytmu na drodze kardiowersji. Obserwacją objęto 205 pacjentów w wieku średnio 60,8 ± 11,2 roku z AF o średnim czasie trwania 231,8 ± 112,4 dnia. Chorych losowo przydzielano do grupy kontroli częstotliwości komór (101 osób, grupa I) i grupy kontroli rytmu serca (104 osoby, grupa II). Po roku rytm zatokowy utrzymywało 64% chorych z grupy II. Badanie echokardiograficzne wykonywano w momencie włączenia do badania, a następnie po 2 i 12 miesiącach obserwacji. Wymiar lewej komory wynosił początkowo 50,8 ± 5,6 mm w grupie I oraz 52,2 mm ± 6,8 mm w grupie II i nie różnił się wewnątrz grup ani pomiędzy grupami po roku obserwacji (50,0 ± 6,0 vs. 52,0 ± 7,4 mm gr. I vs. gr. II). Frakcja skracania lewej komory była początkowo nieznacznie niższa w grupie II (32,8 ± 6,6% vs. 29,9 ± 6,9%, gr. I vs. gr. II, p < 0,005). Po roku obserwacji frakcja skracania istotnie wzrosła w całej badanej grupie, natomiast nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami (35,6 ± 7,4% vs. 31,3 ± 7,3%, gr. I vs. gr. II).
Wnioski: Oceniając niewyselekcjonowaną grupę pacjentów z przetrwałym AF i zachowaną czynnością skurczową lewej komory, nie stwierdzono przewagi strategii kontroli rytmu lub częstości serca w odniesieniu do morfologii i funkcji lewej komory serca.

Abstract

Wstęp: Leczenie przetrwałego migotania przedsionków (AF) może się opierać na strategii kontroli rytmu lub kontroli czynności serca w obrębie stwierdzanej arytmii. Dotychczasowe badania sugerują brak przewagi którejkolwiek z metod leczenia w odniesieniu do śmiertelności całkowitej i częstości powikłań zakrzepowo-zatorowych. Nie ma danych dotyczących wpływu leczenia na morfologię i funkcję lewej komory. Celem badania było porównanie w grupie chorych z niereumatycznym AF kontroli częstotliwości komór z kontrolą rytmu serca w odniesieniu do wielkości i kurczliwości lewej komory.
Materiał i Wyniki: Do badania kwalifikowano chorych w wieku 50-75 lat, z przetrwałym AF, u których lekarz prowadzący rozważał przywrócenie rytmu na drodze kardiowersji. Obserwacją objęto 205 pacjentów w wieku średnio 60,8 ± 11,2 roku z AF o średnim czasie trwania 231,8 ± 112,4 dnia. Chorych losowo przydzielano do grupy kontroli częstotliwości komór (101 osób, grupa I) i grupy kontroli rytmu serca (104 osoby, grupa II). Po roku rytm zatokowy utrzymywało 64% chorych z grupy II. Badanie echokardiograficzne wykonywano w momencie włączenia do badania, a następnie po 2 i 12 miesiącach obserwacji. Wymiar lewej komory wynosił początkowo 50,8 ± 5,6 mm w grupie I oraz 52,2 mm ± 6,8 mm w grupie II i nie różnił się wewnątrz grup ani pomiędzy grupami po roku obserwacji (50,0 ± 6,0 vs. 52,0 ± 7,4 mm gr. I vs. gr. II). Frakcja skracania lewej komory była początkowo nieznacznie niższa w grupie II (32,8 ± 6,6% vs. 29,9 ± 6,9%, gr. I vs. gr. II, p < 0,005). Po roku obserwacji frakcja skracania istotnie wzrosła w całej badanej grupie, natomiast nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami (35,6 ± 7,4% vs. 31,3 ± 7,3%, gr. I vs. gr. II).
Wnioski: Oceniając niewyselekcjonowaną grupę pacjentów z przetrwałym AF i zachowaną czynnością skurczową lewej komory, nie stwierdzono przewagi strategii kontroli rytmu lub częstości serca w odniesieniu do morfologii i funkcji lewej komory serca.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; funkcja lewej komory; kontrola rytmu serca; kontrola częstotliwości komór; echokardiografia

About this article
Title

Wpływ kontroli częstotliwości komór i rytmu serca na funkcję lewej komory u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków - obserwacja roczna

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 1 (2006)

Article type

Original paper

Pages

69-76

Published online

2006-05-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):69-76.

Keywords

migotanie przedsionków
funkcja lewej komory
kontrola rytmu serca
kontrola częstotliwości komór
echokardiografia

Authors

Marcin Szulc
Dariusz A. Kosior
Mariusz Jasik
Beata Wożakowska-Kapłon
Marianna Janion
Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl