open access

Vol 1, No 1 (2006)
Original paper
Published online: 2006-05-25
Get Citation

Sejsmokardiografia — nieinwazyjna metoda oceny czynności skurczowej i rozkurczowej mięśnia lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Maria Bilińska, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Krzysztof Mazurek i Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):55-62.

open access

Vol 1, No 1 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-05-25

Abstract

Wstęp: Sejsmokardiografia (SCG) jest nową nieinwazyjną metodą oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory na podstawie długości trwania podokresów w czasie próby wysiłkowej. Dotychczas nie oceniano czasów podokresów skurczu i rozkurczu w trakcie niedokrwienia spowodowanego wysiłkiem u osób z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy było wykazanie przydatności badania sejsmokardiograficznego w ocenie funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca z cechami niedokrwienia w czasie wysiłku.
Materiał i metody: Sześćdziesięciu mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową po przebytym zawale serca podzielono na grupy A i B. Grupę A stanowiło 30 pacjentów w wieku 61,7 ± 6 lat z dodatnią próbą wysiłkową (ExT) oraz prawidłową frakcją wyrzutową i cechami nieprawidłowej funkcji rozkurczowej w badaniu echokardiologicznym (ECHO). Do grupy B włączono 30 pacjentów w wieku 60,1 ± 6 lat z dodatnią ExT oraz prawidłową frakcją wyrzutową i funkcją rozkurczową. U wszystkich badanych wykonano ECHO, ExT i SCG. Oceniano następujące parametry: na podstawie badania SCG - PEP, LVET, PEP/LVET, MPI, IVRT, MO-RF w spoczynku i bezpośrednio po wysiłku, na podstawie ExT - czas trwania próby, częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze w spoczynku i w czasie wysiłku oraz wielkość obniżenia odcinka ST w mm.
Wyniki: Sejsmokardiograficzne parametry funkcji skurczowej lewej komory w spoczynku były prawidłowe w obu grupach, co potwierdziło prawidłową funkcję skurczową w badaniu ECHO. Natomiast w czasie niedokrwienia spowodowanego wysiłkiem w grupie A stwierdzono wydłużenie PEP z 115 ± 13 do 116 ± 17 ms, skrócenie LVET z 298 ± 22 do 290 ± 26 ms, wzrost PEP/LVET z 0,39 ± 0,05 do 0,40 ± 0,08, wzrost MPI z 0,39 ± 0,1 do 0,42 ± 0,1, skrócenie MO-RF z 115 ± 39 do 85 ± 20 (p < 0,001), oraz wydłużenie IVRT z 67 ± 21 do 72 ± 21 ms, co sugerowało pogorszenie funkcji skurczowej i rozkurczowej. W grupie B w czasie niedokrwienia sprowokowanego wysiłkiem stwierdzono wydłużenie PEP z 116 ± 18 do 118 ± 15 ms, skrócenie LVET z 305 ± 25 do 294 ± 27 ms, wzrost PEP/LVET z 0,38 ± 0,07 do 0,40 ± 0,07, wzrost MPI z 0,37 ± 0,08 do 0,40 ± 0,09, wydłużenie IVRT z 59 ± 14 do 66 ± 17 oraz skrócenie MO-RF z 112 ± 39 do 85 ± 28 (p = 0,001), co sugeruje pogorszenie funkcji skurczowej i rozkurczowej pomimo prawidłowej funkcji lewej komory w spoczynku. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie osiągniętego obciążenia, czasu trwania próby i podwójnego produktu. Jedynie średnie obniżenie odcinka ST na szczycie obciążenia w grupie B było istotnie większe niż w grupie A (1,7 mm vs. 1,4 mm, p = 0,027).
Wniosek: Sejsmokardiografia może być użyteczną metodą oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej u chorych po zawale serca z cechami niedokrwienia mięśnia sercowego w czasie wysiłku.

Abstract

Wstęp: Sejsmokardiografia (SCG) jest nową nieinwazyjną metodą oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory na podstawie długości trwania podokresów w czasie próby wysiłkowej. Dotychczas nie oceniano czasów podokresów skurczu i rozkurczu w trakcie niedokrwienia spowodowanego wysiłkiem u osób z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy było wykazanie przydatności badania sejsmokardiograficznego w ocenie funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca z cechami niedokrwienia w czasie wysiłku.
Materiał i metody: Sześćdziesięciu mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową po przebytym zawale serca podzielono na grupy A i B. Grupę A stanowiło 30 pacjentów w wieku 61,7 ± 6 lat z dodatnią próbą wysiłkową (ExT) oraz prawidłową frakcją wyrzutową i cechami nieprawidłowej funkcji rozkurczowej w badaniu echokardiologicznym (ECHO). Do grupy B włączono 30 pacjentów w wieku 60,1 ± 6 lat z dodatnią ExT oraz prawidłową frakcją wyrzutową i funkcją rozkurczową. U wszystkich badanych wykonano ECHO, ExT i SCG. Oceniano następujące parametry: na podstawie badania SCG - PEP, LVET, PEP/LVET, MPI, IVRT, MO-RF w spoczynku i bezpośrednio po wysiłku, na podstawie ExT - czas trwania próby, częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze w spoczynku i w czasie wysiłku oraz wielkość obniżenia odcinka ST w mm.
Wyniki: Sejsmokardiograficzne parametry funkcji skurczowej lewej komory w spoczynku były prawidłowe w obu grupach, co potwierdziło prawidłową funkcję skurczową w badaniu ECHO. Natomiast w czasie niedokrwienia spowodowanego wysiłkiem w grupie A stwierdzono wydłużenie PEP z 115 ± 13 do 116 ± 17 ms, skrócenie LVET z 298 ± 22 do 290 ± 26 ms, wzrost PEP/LVET z 0,39 ± 0,05 do 0,40 ± 0,08, wzrost MPI z 0,39 ± 0,1 do 0,42 ± 0,1, skrócenie MO-RF z 115 ± 39 do 85 ± 20 (p < 0,001), oraz wydłużenie IVRT z 67 ± 21 do 72 ± 21 ms, co sugerowało pogorszenie funkcji skurczowej i rozkurczowej. W grupie B w czasie niedokrwienia sprowokowanego wysiłkiem stwierdzono wydłużenie PEP z 116 ± 18 do 118 ± 15 ms, skrócenie LVET z 305 ± 25 do 294 ± 27 ms, wzrost PEP/LVET z 0,38 ± 0,07 do 0,40 ± 0,07, wzrost MPI z 0,37 ± 0,08 do 0,40 ± 0,09, wydłużenie IVRT z 59 ± 14 do 66 ± 17 oraz skrócenie MO-RF z 112 ± 39 do 85 ± 28 (p = 0,001), co sugeruje pogorszenie funkcji skurczowej i rozkurczowej pomimo prawidłowej funkcji lewej komory w spoczynku. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie osiągniętego obciążenia, czasu trwania próby i podwójnego produktu. Jedynie średnie obniżenie odcinka ST na szczycie obciążenia w grupie B było istotnie większe niż w grupie A (1,7 mm vs. 1,4 mm, p = 0,027).
Wniosek: Sejsmokardiografia może być użyteczną metodą oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej u chorych po zawale serca z cechami niedokrwienia mięśnia sercowego w czasie wysiłku.
Get Citation

Keywords

sejsmokardiografia; podokresy skurczu i rozkurczu lewej komory

About this article
Title

Sejsmokardiografia — nieinwazyjna metoda oceny czynności skurczowej i rozkurczowej mięśnia lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 1 (2006)

Article type

Original paper

Pages

55-62

Published online

2006-05-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):55-62.

Keywords

sejsmokardiografia
podokresy skurczu i rozkurczu lewej komory

Authors

Iwona Korzeniowska-Kubacka
Beata Kuśmierczyk-Droszcz
Maria Bilińska
Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska
Krzysztof Mazurek i Ryszard Piotrowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl