open access

Vol 1, No 1 (2006)
Original paper
Published online: 2006-05-25
Get Citation

Odstęp QTc i dyspersja odstępu QT u noworodków z zaburzeniami rytmu serca

Agnieszka Tomik
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):36-40.

open access

Vol 1, No 1 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-05-25

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena odstępu QTc i dyspersji odstępu QT (dQT) u noworodków z zaburzeniami rytmu serca.
Materiał i metody: Badaniami objęto 109 noworodków: grupa I - 56 dzieci z pobudzeniami dodatkowymi, grupa II - 35 dzieci z bradyarytmią, czyli z częstotliwością rytmu serca poniżej 80/min, oraz grupa III - 18 dzieci z tachyarytmią, czyli z częstotliwością powyżej 180/min. W poszczególnych grupach przeanalizowano QTc i dQT. Grupę kontrolną stanowiło 35 zdrowych noworodków.
Wyniki: Odstęp QTc u noworodków z zaburzeniami rytmu wynosił 0,28-0,474 s, przeciętnie 0,39 s, w tym u 8 pacjentów powyżej 0,44 s. Dyspersja QT wynosiła 10-80 ms, przeciętnie 31 ms. W grupie kontrolnej QTc wynosił 0,324–0,432 s, średnio 0,382 s; dQT: 10–30 ms, średnio 19 ms. U noworodków z zaburzeniami rytmu stwierdzono statystycznie znamiennie (p < 0,05) wyższe wartości QTc i dQT w porównaniu z grupą kontrolną, mieszczące się jednak w granicach normy. Istotnie wyższe wartości QTc i dQT rejestrowano u noworodków z arytmią i współistniejącym zapaleniem mięśnia sercowego. W dniu wypisu ze szpitala zaburzenia rytmu wykazano jedynie u 15 (14%) noworodków, natomiast po roku - u 8 (7%) dzieci, stwierdzając istotnie niższe wartości dQT w porównaniu z wynikami odnotowanymi przy przyjęciu.
Wnioski: Zaburzenia rytmu serca u noworodków mają zazwyczaj łagodny przebieg kliniczny i tendencję do samoistnego ustępowania. Wyższe wartości dyspersji QT u noworodków w pierwszych dniach życia mogą predysponować do występowania arytmii. Wyższe wartości QTc i dyspersji QT wystepują u noworodków z zapaleniem mięśnia sercowego.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena odstępu QTc i dyspersji odstępu QT (dQT) u noworodków z zaburzeniami rytmu serca.
Materiał i metody: Badaniami objęto 109 noworodków: grupa I - 56 dzieci z pobudzeniami dodatkowymi, grupa II - 35 dzieci z bradyarytmią, czyli z częstotliwością rytmu serca poniżej 80/min, oraz grupa III - 18 dzieci z tachyarytmią, czyli z częstotliwością powyżej 180/min. W poszczególnych grupach przeanalizowano QTc i dQT. Grupę kontrolną stanowiło 35 zdrowych noworodków.
Wyniki: Odstęp QTc u noworodków z zaburzeniami rytmu wynosił 0,28-0,474 s, przeciętnie 0,39 s, w tym u 8 pacjentów powyżej 0,44 s. Dyspersja QT wynosiła 10-80 ms, przeciętnie 31 ms. W grupie kontrolnej QTc wynosił 0,324–0,432 s, średnio 0,382 s; dQT: 10–30 ms, średnio 19 ms. U noworodków z zaburzeniami rytmu stwierdzono statystycznie znamiennie (p < 0,05) wyższe wartości QTc i dQT w porównaniu z grupą kontrolną, mieszczące się jednak w granicach normy. Istotnie wyższe wartości QTc i dQT rejestrowano u noworodków z arytmią i współistniejącym zapaleniem mięśnia sercowego. W dniu wypisu ze szpitala zaburzenia rytmu wykazano jedynie u 15 (14%) noworodków, natomiast po roku - u 8 (7%) dzieci, stwierdzając istotnie niższe wartości dQT w porównaniu z wynikami odnotowanymi przy przyjęciu.
Wnioski: Zaburzenia rytmu serca u noworodków mają zazwyczaj łagodny przebieg kliniczny i tendencję do samoistnego ustępowania. Wyższe wartości dyspersji QT u noworodków w pierwszych dniach życia mogą predysponować do występowania arytmii. Wyższe wartości QTc i dyspersji QT wystepują u noworodków z zapaleniem mięśnia sercowego.
Get Citation

Keywords

zaburzenia rytmu serca; noworodki; odstęp QTc; dyspersja QT; zapalenie mięśnia sercowego

About this article
Title

Odstęp QTc i dyspersja odstępu QT u noworodków z zaburzeniami rytmu serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 1 (2006)

Article type

Original paper

Pages

36-40

Published online

2006-05-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):36-40.

Keywords

zaburzenia rytmu serca
noworodki
odstęp QTc
dyspersja QT
zapalenie mięśnia sercowego

Authors

Agnieszka Tomik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl