open access

Vol 1, No 1 (2006)
Review paper
Published online: 2006-05-25
Get Citation

Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne. Jak powstaje i jak je rozpoznać?

Jerzy Lewczuk
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):20-25.

open access

Vol 1, No 1 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-05-25

Abstract

Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH), które rozpoznawano w przeszłości u nie więcej niż 0,1% chorych po przebytym incydencie ostrej zatorowości płucnej (APE), obecnie rozpoznaje się nawet u 3-8% tych pacjentów.
Patofizjologia CTEPH nie jest w pełni wyjaśniona, jednak wiele wskazuje na jego związek z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Potencjalnymi czynnikami wywołującymi schorzenie są objawowe, ale nierozpoznane epizody APE, nawroty niemej klinicznie mikrozatorowości płucnej, nawroty zatorowości płucnej w trakcie leczenia i podczas wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz po jej zakończeniu. Jako potencjalne mechanizmy patofizjologiczne wymienia się nieskuteczność endogennej lizy zatoru, koagulopatie, zakrzepicę in situ i obwodowe szerzenie się resztkowych zmian zatorowych. Rola arteriopatii we wczesnej fazie rozwoju CTEPH jest kontrowersyjna.
Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne powinno się podejrzewać u wszystkich chorych z przewlekłą wysiłkową dusznością i z nietolerancją wysiłku, u których można było wykluczyć inne ich przyczyny. Omówiono rolę wywiadu, badania fizykalnego, elektrokardiografii i echokardiografii w rozpoznaniu choroby. Wczesne rozpoznanie choroby, zanim rozwinie się wysokie nadciśnienie płucne, prawdopodobnie zapewnia dobre rokowanie u chorych długotrwale przyjmujących antykoagulanty. U większości pacjentów diagnozę stawia się jednak późno, w okresie wysokiego nadciśnienia płucnego. U tych chorych, z proksymalnymi zmianami zatorowymi, postępowaniem z wyboru jest endarterektomia płucna. Rozpoznanie CTEPH w stadium niewyrównanego serca płucnego znacznie pogarsza rokowanie nawet u chorych poddanych leczeniu antykoagulantami i zmniejsza korzystne efekty endarterektomii płucnej.

Abstract

Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH), które rozpoznawano w przeszłości u nie więcej niż 0,1% chorych po przebytym incydencie ostrej zatorowości płucnej (APE), obecnie rozpoznaje się nawet u 3-8% tych pacjentów.
Patofizjologia CTEPH nie jest w pełni wyjaśniona, jednak wiele wskazuje na jego związek z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Potencjalnymi czynnikami wywołującymi schorzenie są objawowe, ale nierozpoznane epizody APE, nawroty niemej klinicznie mikrozatorowości płucnej, nawroty zatorowości płucnej w trakcie leczenia i podczas wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz po jej zakończeniu. Jako potencjalne mechanizmy patofizjologiczne wymienia się nieskuteczność endogennej lizy zatoru, koagulopatie, zakrzepicę in situ i obwodowe szerzenie się resztkowych zmian zatorowych. Rola arteriopatii we wczesnej fazie rozwoju CTEPH jest kontrowersyjna.
Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne powinno się podejrzewać u wszystkich chorych z przewlekłą wysiłkową dusznością i z nietolerancją wysiłku, u których można było wykluczyć inne ich przyczyny. Omówiono rolę wywiadu, badania fizykalnego, elektrokardiografii i echokardiografii w rozpoznaniu choroby. Wczesne rozpoznanie choroby, zanim rozwinie się wysokie nadciśnienie płucne, prawdopodobnie zapewnia dobre rokowanie u chorych długotrwale przyjmujących antykoagulanty. U większości pacjentów diagnozę stawia się jednak późno, w okresie wysokiego nadciśnienia płucnego. U tych chorych, z proksymalnymi zmianami zatorowymi, postępowaniem z wyboru jest endarterektomia płucna. Rozpoznanie CTEPH w stadium niewyrównanego serca płucnego znacznie pogarsza rokowanie nawet u chorych poddanych leczeniu antykoagulantami i zmniejsza korzystne efekty endarterektomii płucnej.
Get Citation

Keywords

przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne; ostra zatorowość płucna

About this article
Title

Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne. Jak powstaje i jak je rozpoznać?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 1 (2006)

Article type

Review paper

Pages

20-25

Published online

2006-05-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):20-25.

Keywords

przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
ostra zatorowość płucna

Authors

Jerzy Lewczuk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl