open access

Vol 1, No 1 (2006)
Review paper
Published online: 2006-05-25
Get Citation

Nowe aspekty farmakoterapii ostrej niewydolności serca

Anna Libionka i Jadwiga Nessler
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):1-9.

open access

Vol 1, No 1 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-05-25

Abstract

Ostra niewydolność serca (AHF) jest istotnym problemem klinicznym. W Stanach Zjednoczonych ok. 1 milion pacjentów rocznie hospitalizuje się z powodu tego schorzenia, a ok. 50% chorych ponownie wymaga hospitalizacji w okresie 6-12 miesięcy od wypisania ze szpitala. Ostra niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób powyżej 65 rż. w Stanach Zjednoczonych. Rokowanie u pacjentów z niewydolnością serca jest złe. Śmiertelność 5-letnia wynosi 25% i jest większa niż u chorych z zawałem serca oraz w niektórych chorobach nowotworowych. Mimo znacznego postępu w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, opartego na wynikach wieloośrodkowych badań (EBM), terapia tej patologii jest nadal empiryczna. Ciągle brakuje dużych, wieloośrodkowych badań dotyczących farmakoterapii ostrej niewydolności serca.
W niniejszym opracowaniu omówiono postępowanie u pacjentów z AHF, z uwzględnieniem standardów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2005 r. oraz aspektów nowoczesnej farmakoterapii.

Abstract

Ostra niewydolność serca (AHF) jest istotnym problemem klinicznym. W Stanach Zjednoczonych ok. 1 milion pacjentów rocznie hospitalizuje się z powodu tego schorzenia, a ok. 50% chorych ponownie wymaga hospitalizacji w okresie 6-12 miesięcy od wypisania ze szpitala. Ostra niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób powyżej 65 rż. w Stanach Zjednoczonych. Rokowanie u pacjentów z niewydolnością serca jest złe. Śmiertelność 5-letnia wynosi 25% i jest większa niż u chorych z zawałem serca oraz w niektórych chorobach nowotworowych. Mimo znacznego postępu w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, opartego na wynikach wieloośrodkowych badań (EBM), terapia tej patologii jest nadal empiryczna. Ciągle brakuje dużych, wieloośrodkowych badań dotyczących farmakoterapii ostrej niewydolności serca.
W niniejszym opracowaniu omówiono postępowanie u pacjentów z AHF, z uwzględnieniem standardów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2005 r. oraz aspektów nowoczesnej farmakoterapii.
Get Citation

Keywords

ostra niewydolność serca; farmakoterapia ostrej niewydolności serca; leczenie ostrej niewydolności serca

About this article
Title

Nowe aspekty farmakoterapii ostrej niewydolności serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 1 (2006)

Article type

Review paper

Pages

1-9

Published online

2006-05-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):1-9.

Keywords

ostra niewydolność serca
farmakoterapia ostrej niewydolności serca
leczenie ostrej niewydolności serca

Authors

Anna Libionka i Jadwiga Nessler

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl