open access

Vol 1, No 2 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-05
Get Citation

Zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym - porównanie leczenia za pomocą pierwotnej i torowanej przezskórnej interwencji wieńcowej

Piotr Chodór, Hubert Krupa, Tomasz Wąs, Teresa Zielińska, Radosław Lenarczyk, Grzegorz Honisz, Mariusz Gąsior, Lech Poloński, Marian Zembala i Zbigniew Kalarus
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):95-100.

open access

Vol 1, No 2 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-05

Abstract

Wstęp: Śmiertelność u chorych z zawałem serca (MI) i wstrząsem kardiogennym (CS) zmniejsza łączne stosowanie leczenia fibrynolitycznego i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz leczenie zabiegowe, takie jak przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) i/lub operacja kardiochirurgiczna (CABG). Celem badania była analiza wyników leczenia MI i CS za pomocą torowanej i pierwotnej PCI pod względem korzyści związanych z leczeniem fibrynolitycznym w tej grupie pacjentów.
Metody: Spośród 98 kolejnych chorych z MI i CS u 93 osób wykonano zabieg PCI, a u 5 pacjentów - CABG. Badanych podzielono na dwie grupy: I - 59 pacjentów leczonych torowaną PCI, II - 34 chorych leczonych pierwotną PCI. W obu grupach odnotowano różnice (p < 0,05) pod względem wieku (grupa I vs. II: 53,2 vs. 61,7 roku), wartości ciśnienia skurczowego (78 vs. 70 mm Hg), rozkurczowego (54 vs. 46 mm Hg), występowania choroby jedno- i trójnaczyniowej oraz obecności przebytego MI (13% vs. 32%).
Wyniki: Skuteczność zabiegu w grupie I wynosiła 83%, natomiast w grupie II - 74% (p = NS). Śmiertelność szpitalna (gr. I - 41%, gr. II - 36%) i w pracowni hemodynamiki (gr. I - 20% vs. gr. II - 15%) nie była istotna statystycznie. Statystycznie częściej w grupie I występowała konieczność wykonania ponownych zabiegów PCI (22% vs. 3%, p = 0,02). Nie odnotowano różnicy pod względem konieczności przeprowadzenia zabiegów kardiochirurgicznych oraz w zakresie powikłań krwotocznych. W ciągu rocznej obserwacji w każdej grupie zmarło 3 chorych, po 2 chorych z powodu nagłego zgonu sercowego.
Wnioski: Skuteczność zabiegów oraz śmiertelność szpitalna i odległa jest porównywalna w grupie chorych leczonych za pomocą torowanej i pierwotnej interwencji wieńcowej. W grupie chorych leczonych za pomocą torowanej interwencji wieńcowej częściej występowała konieczność przeprowadzenia ponownych zabiegów PCI, nie obserwowano natomiast zwiększonej liczby powikłań krwotocznych wymagających przetoczenia krwi.

Abstract

Wstęp: Śmiertelność u chorych z zawałem serca (MI) i wstrząsem kardiogennym (CS) zmniejsza łączne stosowanie leczenia fibrynolitycznego i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz leczenie zabiegowe, takie jak przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) i/lub operacja kardiochirurgiczna (CABG). Celem badania była analiza wyników leczenia MI i CS za pomocą torowanej i pierwotnej PCI pod względem korzyści związanych z leczeniem fibrynolitycznym w tej grupie pacjentów.
Metody: Spośród 98 kolejnych chorych z MI i CS u 93 osób wykonano zabieg PCI, a u 5 pacjentów - CABG. Badanych podzielono na dwie grupy: I - 59 pacjentów leczonych torowaną PCI, II - 34 chorych leczonych pierwotną PCI. W obu grupach odnotowano różnice (p < 0,05) pod względem wieku (grupa I vs. II: 53,2 vs. 61,7 roku), wartości ciśnienia skurczowego (78 vs. 70 mm Hg), rozkurczowego (54 vs. 46 mm Hg), występowania choroby jedno- i trójnaczyniowej oraz obecności przebytego MI (13% vs. 32%).
Wyniki: Skuteczność zabiegu w grupie I wynosiła 83%, natomiast w grupie II - 74% (p = NS). Śmiertelność szpitalna (gr. I - 41%, gr. II - 36%) i w pracowni hemodynamiki (gr. I - 20% vs. gr. II - 15%) nie była istotna statystycznie. Statystycznie częściej w grupie I występowała konieczność wykonania ponownych zabiegów PCI (22% vs. 3%, p = 0,02). Nie odnotowano różnicy pod względem konieczności przeprowadzenia zabiegów kardiochirurgicznych oraz w zakresie powikłań krwotocznych. W ciągu rocznej obserwacji w każdej grupie zmarło 3 chorych, po 2 chorych z powodu nagłego zgonu sercowego.
Wnioski: Skuteczność zabiegów oraz śmiertelność szpitalna i odległa jest porównywalna w grupie chorych leczonych za pomocą torowanej i pierwotnej interwencji wieńcowej. W grupie chorych leczonych za pomocą torowanej interwencji wieńcowej częściej występowała konieczność przeprowadzenia ponownych zabiegów PCI, nie obserwowano natomiast zwiększonej liczby powikłań krwotocznych wymagających przetoczenia krwi.
Get Citation

Keywords

zawał serca; wstrząs kardiogenny; pierwotna i torowana interwencja wieńcowa

About this article
Title

Zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym - porównanie leczenia za pomocą pierwotnej i torowanej przezskórnej interwencji wieńcowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 2 (2006)

Article type

Original paper

Pages

95-100

Published online

2006-07-05

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):95-100.

Keywords

zawał serca
wstrząs kardiogenny
pierwotna i torowana interwencja wieńcowa

Authors

Piotr Chodór
Hubert Krupa
Tomasz Wąs
Teresa Zielińska
Radosław Lenarczyk
Grzegorz Honisz
Mariusz Gąsior
Lech Poloński
Marian Zembala i Zbigniew Kalarus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl