open access

Vol 1, No 2 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-05
Get Citation

Problemy prokreacji i przebieg ciąży u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Robert Sabiniewicz, Joanna Kwiatkowska i Dominika Tyburska
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):90-94.

open access

Vol 1, No 2 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-05

Abstract

Wstęp: Postęp w leczeniu wrodzonych wad serca (CHD) wpłynął na wydłużenie czasu przeżycia oraz stworzył szansę na perspektywy lepszej jakości życia chorych. Wzrost populacji pacjentek w wieku prokreacyjnym oraz problemy im towarzyszące stały się inspiracją do podjęcia badań.
Metody: Dokonano analizy 98 ciąż u kobiet z CHD, a uzyskane wyniki porównano z danymi demograficznymi. Oceniono poziom wykształcenia, zdolność do pracy, płodność, pogorszenie stanu zdrowia w czasie ciąży, odsetek porodów o czasie i siłami natury.
Wyniki: Częstość wad w badanej grupie wynosiła: pacjentki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II) - 35%, z zespołem Fallota (ToF) - 17%, z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (VSD) - 13%, ze zwężeniem zastawki aortalnej (AS) - 11%, inne - 24%. Chirurgicznie leczono 56% badanych. U 15 kobiet doszło do poronień, 78% porodów odbyło się o czasie, siłami natury rodziło 76% pacjentek, cięciem cesarskim 24%, 36% ciąż oceniono jako wysokiego ryzyka. Urodziło się 85 dzieci, a 46% z nich skierowano na konsultację kardiologiczną. Płodność w badanej grupie wynosiła 1,82, była najniższa u pacjentek z ToF i AS, najwyższa u pacjentek z ASD II (2,5), gdzie przekraczała średnią demograficzną.
Wnioski: Poziom wykształcenia pacjentek z CHD był wyższy niż w społeczeństwie ogólnym; 33% z nich była czynna zawodowo. Płodność badanej grupy nie odbiegała od danych demograficznych. Częstość konsultacji dzieci matek z CHD jest wciąż zbyt mała. Rodzaj wady serca jest głównym czynnikiem decydującym o płodności, przebiegu ciąży i jej rozwiązaniu.

Abstract

Wstęp: Postęp w leczeniu wrodzonych wad serca (CHD) wpłynął na wydłużenie czasu przeżycia oraz stworzył szansę na perspektywy lepszej jakości życia chorych. Wzrost populacji pacjentek w wieku prokreacyjnym oraz problemy im towarzyszące stały się inspiracją do podjęcia badań.
Metody: Dokonano analizy 98 ciąż u kobiet z CHD, a uzyskane wyniki porównano z danymi demograficznymi. Oceniono poziom wykształcenia, zdolność do pracy, płodność, pogorszenie stanu zdrowia w czasie ciąży, odsetek porodów o czasie i siłami natury.
Wyniki: Częstość wad w badanej grupie wynosiła: pacjentki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II) - 35%, z zespołem Fallota (ToF) - 17%, z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (VSD) - 13%, ze zwężeniem zastawki aortalnej (AS) - 11%, inne - 24%. Chirurgicznie leczono 56% badanych. U 15 kobiet doszło do poronień, 78% porodów odbyło się o czasie, siłami natury rodziło 76% pacjentek, cięciem cesarskim 24%, 36% ciąż oceniono jako wysokiego ryzyka. Urodziło się 85 dzieci, a 46% z nich skierowano na konsultację kardiologiczną. Płodność w badanej grupie wynosiła 1,82, była najniższa u pacjentek z ToF i AS, najwyższa u pacjentek z ASD II (2,5), gdzie przekraczała średnią demograficzną.
Wnioski: Poziom wykształcenia pacjentek z CHD był wyższy niż w społeczeństwie ogólnym; 33% z nich była czynna zawodowo. Płodność badanej grupy nie odbiegała od danych demograficznych. Częstość konsultacji dzieci matek z CHD jest wciąż zbyt mała. Rodzaj wady serca jest głównym czynnikiem decydującym o płodności, przebiegu ciąży i jej rozwiązaniu.
Get Citation

Keywords

wrodzone wady serca; prokreacja; ciąża

About this article
Title

Problemy prokreacji i przebieg ciąży u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 2 (2006)

Article type

Original paper

Pages

90-94

Published online

2006-07-05

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):90-94.

Keywords

wrodzone wady serca
prokreacja
ciąża

Authors

Robert Sabiniewicz
Joanna Kwiatkowska i Dominika Tyburska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl