open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-11
Get Citation

Stężenie hormonów płciowych u kobiet w wieku 34–53 lat z chorobą wieńcową

Agnieszka Okraska-Bylica, Andrzej Paradowski, Jerzy Matysek, Urszula Czubek i Wiesława Piwowarska
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):170-173.

open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-11

Abstract

Wstęp: Choroba wieńcowa rzadko występuje u kobiet przed menopauzą. Fakt ten może wiązać się z ochronnym wpływem endogennych estrogenów na układ sercowo-naczyniowy. Celem niniejszej pracy była analiza stężenia hormonów płciowych u kobiet przed menopauzą z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową.
Metody: Badaniami objęto 30 kobiet w wieku 34–53 lat (śr. 46,3 ± 5,2 roku), regularnie miesiączkujących, w okresie przedmenopauzalnym (tj. ze stężeniem FSH < 15 IU/L i stężeniem FSH > LH), ze stabilną chorobą wieńcową i z istotnymi (> 50% średnicy światła naczynia) zmianami miażdżycowymi stwierdzonymi w koronarografii. Zawał serca przebyło 80% chorych. U badanych kobiet wykonano oznaczenie stężenia estradiolu i hormonów gonadotropowych (hormon luteinizujący - LH, hormon folikulotropowy - FSH).
Wyniki: Wśród badanych kobiet w okresie przedmenopauzalnym u 14 (46,7%) na podstawie wyników badań hormonalnych rozpoznano obniżone stężenie estradiolu (chore z hipoestrogenizmem). U 12 kobiet (40%) odnotowano zmniejszone stężenie estradiolu i hormonów gonadotropowych (hipoestrogenizm hipogonadotropowy).
Wniosek: U 46,7% kobiet z chorobą wieńcową w okresie przedmenopauzalnym stwierdzono obniżone stężenie estradiolu w surowicy. Brak ochronnego działania endogennego estradiolu mógł przyczynić się do wczesnego rozwoju zmian miażdżycowych w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u badanych kobiet.

Abstract

Wstęp: Choroba wieńcowa rzadko występuje u kobiet przed menopauzą. Fakt ten może wiązać się z ochronnym wpływem endogennych estrogenów na układ sercowo-naczyniowy. Celem niniejszej pracy była analiza stężenia hormonów płciowych u kobiet przed menopauzą z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową.
Metody: Badaniami objęto 30 kobiet w wieku 34–53 lat (śr. 46,3 ± 5,2 roku), regularnie miesiączkujących, w okresie przedmenopauzalnym (tj. ze stężeniem FSH < 15 IU/L i stężeniem FSH > LH), ze stabilną chorobą wieńcową i z istotnymi (> 50% średnicy światła naczynia) zmianami miażdżycowymi stwierdzonymi w koronarografii. Zawał serca przebyło 80% chorych. U badanych kobiet wykonano oznaczenie stężenia estradiolu i hormonów gonadotropowych (hormon luteinizujący - LH, hormon folikulotropowy - FSH).
Wyniki: Wśród badanych kobiet w okresie przedmenopauzalnym u 14 (46,7%) na podstawie wyników badań hormonalnych rozpoznano obniżone stężenie estradiolu (chore z hipoestrogenizmem). U 12 kobiet (40%) odnotowano zmniejszone stężenie estradiolu i hormonów gonadotropowych (hipoestrogenizm hipogonadotropowy).
Wniosek: U 46,7% kobiet z chorobą wieńcową w okresie przedmenopauzalnym stwierdzono obniżone stężenie estradiolu w surowicy. Brak ochronnego działania endogennego estradiolu mógł przyczynić się do wczesnego rozwoju zmian miażdżycowych w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u badanych kobiet.
Get Citation

Keywords

kobiety; choroba wieńcowa; estradiol

About this article
Title

Stężenie hormonów płciowych u kobiet w wieku 34–53 lat z chorobą wieńcową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 3 (2006)

Article type

Original paper

Pages

170-173

Published online

2006-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):170-173.

Keywords

kobiety
choroba wieńcowa
estradiol

Authors

Agnieszka Okraska-Bylica
Andrzej Paradowski
Jerzy Matysek
Urszula Czubek i Wiesława Piwowarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl