Vol 1, No 3 (2006)

Date published: 2006-07-11

Table of Contents

open access

Original Papers

Przydatność wykonywania 24-godzinnego EKG metodą Holtera u pacjentów bez objawów we wczesnym okresie po implantacji stymulatora

Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak i Jan Henryk Goch

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):144-150.

Znaczenie badania EKG metodą Holtera wraz z oceną zmienności rytmu zatokowego w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznej angioplastyce balonowej

Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny, Maciej Lesiak, Jadwiga Kowal, Małgorzata Pyda, Włodzimierz Skorupski, Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):151-160.

Tętniak rzekomy tętnicy udowej - występowanie i doświadczenia własne w leczeniu

Maciej Kaźmierski, Janusz Iwiński, Krystyna Kozakiewicz i Rafał Wyderka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):161-164.

Stężenie hormonów płciowych u kobiet w wieku 34–53 lat z chorobą wieńcową

Agnieszka Okraska-Bylica, Andrzej Paradowski, Jerzy Matysek, Urszula Czubek i Wiesława Piwowarska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):170-173.
Review Papers

Turbulencja rytmu serca - przegląd metod i zastosowanie

Iwona Cygankiewicz i Wojciech Zaręba

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):133-144.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii

Zawał serca oraz niewydolność lewokomorowa związane z epizodem krztuszenia się i powstaniem mostka mięśniowego

Kevin S. McGrody, John D. Filippone, Richard M. Pomerantz i John D. Bisognano

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):174-174.
Perły i geniusze kardiologii

Michel Mirowski (1924–1990)

Shlomo Stern

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):175-176.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl