open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-11
Get Citation

Ocena występowania zaburzeń rytmu serca u dzieci po przezskórnym zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder

Beata Kucińska, Bożena Werner i Maria Wróblewska-Kałużewska
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):165-169.

open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-11

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum (ASD II) u dzieci za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder (ASO) jest metodą alternatywną do zamknięcia chirurgicznego. Celem przedstawionego badania była ocena występowania zaburzeń rytmu serca we wczesnym okresie po przezskórnym zamknięciu ASD II u dzieci.
Metody: W grupie 60 dzieci w wieku 4,5-18,5 roku (śr. 10 lat) oceniono występowanie arytmii przed zabiegiem oraz 24 godziny i 1 rok po zabiegu. U wszystkich pacjentów wykonano badanie EKG, a u 29 chorych dodatkowo 24-godzinną rejestrację holterowską.
Wyniki: Przed zabiegiem zamknięcia ubytku u 59 dzieci stwierdzono rytm zatokowy, a u 1 pacjenta rytm dolnoprzedsionkowy. W rejestracji holterowskiej stwierdzono wstawki rytmu węzłowego u 2 dzieci, blok typu Wenckebacha u 1 dziecka oraz 400 pojedynczych dodatkowych pobudzeń nadkomorowych (SVE) również u 1 dziecka. U 5 pacjentów stwierdzono zaburzenia rytmu 24 godziny po zabiegu. W przypadku 4 dzieci stwierdzono 100-10 000 SVE, a u 2 spośród nich - nieutrwalony częstoskurcz nadkomorowy (SVT). U 1 dziecka współwystępowały pojedyncze dodatkowe pobudzenia komorowe. U 1 pacjenta wystąpiło objawowe trzepotanie lub migotanie przedsionków po 3 tygodniach. Po roku w rejestracji holterowskiej wykazano nieutrwalone SVT u 2 pacjentów. U żadnej spośród 4 dziewczynek, u których obserwowano SVE w krótkim czasie po zabiegu, rok później nie występowały zaburzenia rytmu. W trakcie oceny po upływie roku od zabiegu nie obserwowano zmian rytmu podstawowego.
Wnioski: Nowe bezobjawowe zaburzenia rytmu serca występujące 24 godziny po zabiegu przezskórnego zamknięcia ASD II mogły być spowodowane zastosowaniem zestawu ASO. Poważne objawowe zaburzenia rytmu serca występują rzadko u dzieci po zabiegu, konieczne są jednak dalsze badania na ten temat.

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum (ASD II) u dzieci za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder (ASO) jest metodą alternatywną do zamknięcia chirurgicznego. Celem przedstawionego badania była ocena występowania zaburzeń rytmu serca we wczesnym okresie po przezskórnym zamknięciu ASD II u dzieci.
Metody: W grupie 60 dzieci w wieku 4,5-18,5 roku (śr. 10 lat) oceniono występowanie arytmii przed zabiegiem oraz 24 godziny i 1 rok po zabiegu. U wszystkich pacjentów wykonano badanie EKG, a u 29 chorych dodatkowo 24-godzinną rejestrację holterowską.
Wyniki: Przed zabiegiem zamknięcia ubytku u 59 dzieci stwierdzono rytm zatokowy, a u 1 pacjenta rytm dolnoprzedsionkowy. W rejestracji holterowskiej stwierdzono wstawki rytmu węzłowego u 2 dzieci, blok typu Wenckebacha u 1 dziecka oraz 400 pojedynczych dodatkowych pobudzeń nadkomorowych (SVE) również u 1 dziecka. U 5 pacjentów stwierdzono zaburzenia rytmu 24 godziny po zabiegu. W przypadku 4 dzieci stwierdzono 100-10 000 SVE, a u 2 spośród nich - nieutrwalony częstoskurcz nadkomorowy (SVT). U 1 dziecka współwystępowały pojedyncze dodatkowe pobudzenia komorowe. U 1 pacjenta wystąpiło objawowe trzepotanie lub migotanie przedsionków po 3 tygodniach. Po roku w rejestracji holterowskiej wykazano nieutrwalone SVT u 2 pacjentów. U żadnej spośród 4 dziewczynek, u których obserwowano SVE w krótkim czasie po zabiegu, rok później nie występowały zaburzenia rytmu. W trakcie oceny po upływie roku od zabiegu nie obserwowano zmian rytmu podstawowego.
Wnioski: Nowe bezobjawowe zaburzenia rytmu serca występujące 24 godziny po zabiegu przezskórnego zamknięcia ASD II mogły być spowodowane zastosowaniem zestawu ASO. Poważne objawowe zaburzenia rytmu serca występują rzadko u dzieci po zabiegu, konieczne są jednak dalsze badania na ten temat.
Get Citation

Keywords

ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum; Amplatzer Septal Occluder; zaburzenia rytmu serca; dzieci

About this article
Title

Ocena występowania zaburzeń rytmu serca u dzieci po przezskórnym zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 3 (2006)

Article type

Original paper

Pages

165-169

Published online

2006-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):165-169.

Keywords

ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum
Amplatzer Septal Occluder
zaburzenia rytmu serca
dzieci

Authors

Beata Kucińska
Bożena Werner i Maria Wróblewska-Kałużewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl