open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-11
Get Citation

Tętniak rzekomy tętnicy udowej - występowanie i doświadczenia własne w leczeniu

Maciej Kaźmierski, Janusz Iwiński, Krystyna Kozakiewicz i Rafał Wyderka
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):161-164.

open access

Vol 1, No 3 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-11

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy jest ocena występowania jatrogennego uszkodzenia tętnicy udowej po zabiegach koronarografii i przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych. Dokonano analizy skuteczności stosowanych zabiegów terapeutycznych w leczeniu tętniaka rzekomego.
Metody: Przeanalizowano 4916 badań koronarografii i 3263 zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonanych z nakłucia tętnicy udowej. W badaniu USG u 60 osób ujawniono obecność tętniaka rzekomego. U wszystkich zastosowano mechaniczny ucisk tej okolicy elastyczną opaską uciskową. U 19 pacjentów uzyskano wykrzepienie tętniaka rzekomego. U pozostałych osób wykonano ucisk tętniaka głowicą ultrasonograficzną pod kontrolą wzroku (skuteczny u 16 pacjentów). Pozostałych 25 chorych po konsultacji z chirurgiem naczyniowym zakwalifikowano do zabiegu zamknięcia tętniaka poprzez zaopatrzenie chirurgiczne lub podanie do jamy tętniaka roztworu trombiny.
Wyniki: Jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy udowej występuje z częstością 0,6% po koronarografii i 0,9% po przezskórnej angioplastyce wieńcowej. Nie wykazano zwiększonej częstości występowania tętniaków rzekomych w zależności od płci, wieku oraz intensywności leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego. Skuteczność nieoperacyjnych metod terapii sprawiła, że tylko w 1 przypadku tętniaka rzekomego tętnicy udowej konieczne było zaopatrzenie chirurgiczne.
Wnioski: Ucisk tętniaka rzekomego opaską uciskową uzupełniony o kompresję pod kontrolą wzroku jest skuteczny w około 60% przypadków. Zabieg podawania do światła tętniaka trombiny jest bezpiecznym i najskuteczniejszym sposobem leczenia jatrogennego tętniaka rzekomego tętnicy udowej.

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy jest ocena występowania jatrogennego uszkodzenia tętnicy udowej po zabiegach koronarografii i przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych. Dokonano analizy skuteczności stosowanych zabiegów terapeutycznych w leczeniu tętniaka rzekomego.
Metody: Przeanalizowano 4916 badań koronarografii i 3263 zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonanych z nakłucia tętnicy udowej. W badaniu USG u 60 osób ujawniono obecność tętniaka rzekomego. U wszystkich zastosowano mechaniczny ucisk tej okolicy elastyczną opaską uciskową. U 19 pacjentów uzyskano wykrzepienie tętniaka rzekomego. U pozostałych osób wykonano ucisk tętniaka głowicą ultrasonograficzną pod kontrolą wzroku (skuteczny u 16 pacjentów). Pozostałych 25 chorych po konsultacji z chirurgiem naczyniowym zakwalifikowano do zabiegu zamknięcia tętniaka poprzez zaopatrzenie chirurgiczne lub podanie do jamy tętniaka roztworu trombiny.
Wyniki: Jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy udowej występuje z częstością 0,6% po koronarografii i 0,9% po przezskórnej angioplastyce wieńcowej. Nie wykazano zwiększonej częstości występowania tętniaków rzekomych w zależności od płci, wieku oraz intensywności leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego. Skuteczność nieoperacyjnych metod terapii sprawiła, że tylko w 1 przypadku tętniaka rzekomego tętnicy udowej konieczne było zaopatrzenie chirurgiczne.
Wnioski: Ucisk tętniaka rzekomego opaską uciskową uzupełniony o kompresję pod kontrolą wzroku jest skuteczny w około 60% przypadków. Zabieg podawania do światła tętniaka trombiny jest bezpiecznym i najskuteczniejszym sposobem leczenia jatrogennego tętniaka rzekomego tętnicy udowej.
Get Citation

Keywords

jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy udowej; ucisk tętnicy pod kontrolą USG; iniekcja trombiny pod kontrolą USG

About this article
Title

Tętniak rzekomy tętnicy udowej - występowanie i doświadczenia własne w leczeniu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 3 (2006)

Article type

Original paper

Pages

161-164

Published online

2006-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):161-164.

Keywords

jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy udowej
ucisk tętnicy pod kontrolą USG
iniekcja trombiny pod kontrolą USG

Authors

Maciej Kaźmierski
Janusz Iwiński
Krystyna Kozakiewicz i Rafał Wyderka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl