open access

Vol 1, No 3 (2006)
Review paper
Published online: 2006-07-11
Get Citation

Turbulencja rytmu serca - przegląd metod i zastosowanie

Iwona Cygankiewicz i Wojciech Zaręba
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):133-144.

open access

Vol 1, No 3 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-07-11

Abstract

Ocena turbulencji rytmu serca (HRT) jest nową, uznaną już nieinwazyjną metodą stratyfikacji ryzyka za pomocą EKG. HRT jest silnym czynnikiem predykcyjnym śmiertelności, którego wartość prognostyczną potwierdzono w dużych populacjach pacjentów po zawale serca, leczonych nowymi oraz klasycznymi metodami. Istnieją sprzeczne wyniki dotyczące wartości predykcyjnej HRT w innych populacjach pacjentów wysokiego ryzyka (z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową, kardiomiopatią przerostową i w grupie chorych z niską frakcją wyrzutową). Ocena HRT wydaje się szczególnie przydatna w przewidywaniu wysokiego ryzyka zgonu wśród pacjentów z zachowaną funkcją skurczową lewej komory - grupy nieobjętej w dotychczasowych wytycznych wskazaniami do implantacji kardiowertera-defibrylatora. Potrzebne są dalsze badania w celu oceny związku parametrów HRT z częstością akcji serca, liczbą przedwczesnych pobudzeń komorowych, parametrami zmienności rytmu serca i parametrami klinicznymi.

Abstract

Ocena turbulencji rytmu serca (HRT) jest nową, uznaną już nieinwazyjną metodą stratyfikacji ryzyka za pomocą EKG. HRT jest silnym czynnikiem predykcyjnym śmiertelności, którego wartość prognostyczną potwierdzono w dużych populacjach pacjentów po zawale serca, leczonych nowymi oraz klasycznymi metodami. Istnieją sprzeczne wyniki dotyczące wartości predykcyjnej HRT w innych populacjach pacjentów wysokiego ryzyka (z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową, kardiomiopatią przerostową i w grupie chorych z niską frakcją wyrzutową). Ocena HRT wydaje się szczególnie przydatna w przewidywaniu wysokiego ryzyka zgonu wśród pacjentów z zachowaną funkcją skurczową lewej komory - grupy nieobjętej w dotychczasowych wytycznych wskazaniami do implantacji kardiowertera-defibrylatora. Potrzebne są dalsze badania w celu oceny związku parametrów HRT z częstością akcji serca, liczbą przedwczesnych pobudzeń komorowych, parametrami zmienności rytmu serca i parametrami klinicznymi.
Get Citation

Keywords

turbulencja rytmu serca; stratyfikacja ryzyka; rokowanie; śmiertelność

About this article
Title

Turbulencja rytmu serca - przegląd metod i zastosowanie

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 3 (2006)

Article type

Review paper

Pages

133-144

Published online

2006-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(3):133-144.

Keywords

turbulencja rytmu serca
stratyfikacja ryzyka
rokowanie
śmiertelność

Authors

Iwona Cygankiewicz i Wojciech Zaręba

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl