open access

Vol 1, No 4 (2006)
Case report
Published online: 2006-08-02
Get Citation

Ciężka niewydolność serca w przebiegu zawału - możliwości terapeutyczne

Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O’Driscoll i Jan Henryk Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):221-226.

open access

Vol 1, No 4 (2006)
Case Reports
Published online: 2006-08-02

Abstract

Pacjent P.T. narodowości australijskiej w wieku 57 lat dnia 28 stycznia 2004 r. przebył zawał ściany przednio-bocznej serca powikłany zespołem małego rzutu serca i 2-krotnie częstoskurczem komorowym przerwanym kardiowersją elektryczną. W trybie pilnym w 5. godzinie wykonano w Royal Perth Hospital (Australia) koronarografię i przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z implantacją stentów do tętnicy zstępującej przedniej (LAD) z wynikiem 100%→5% i tętnicy okalającej (LCx) z wynikiem 99%→0%. Podano kwas acetylosalicylowy, abciximab, klopidogrel, simwastatynę. Chory wymagał intubacji, kontrapulpulsacji wewnątrzaortalnej, monitorowania EKG, ciśnienia tętniczego i inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego (CI, CO, PAWP, PAP). W farmakoterapii ostrej niewydolności serca pod kontrolą inwazyjnych parametrów hemodynamicznych stosowano dobutaminę/noradrenalinę, furosemid, aldakton, ramipril oraz digoksynę. Wobec braku poprawy hemodynamicznej w 5. dobie chorego przeniesiono na Oddział Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Serca, gdzie dołączono do wlewu noradrenaliny i dobutaminy lewosimendan, uzyskując przejściową poprawę stanu klinicznego. Wobec niezadowalających parametrów hemodynamicznych (CI: 2,1 l/min/m2, PAWP: 38 mm Hg) po wstępnej kwalifikacji do przeszczepu serca (OHTx) w 30. dniu hospitalizacji wszczepiono bez powikłań do jamy brzusznej urządzenie mechanicznie wspomagające czynność lewej komory (LVAD) Heartmate XVE, uzyskując stopniową poprawę hemodynamiczną (CI: 3,17 l/min/m2; PAWP: 30 mm Hg). Po implantacji LVAD do terapii niewydolności serca włączono leki beta-adrenolityczne: karwedilol, a następnie bisoprolol. Po 13,5 miesiącach, dnia 15 kwietnia 2005 r. wykonano operację OHTx.

Abstract

Pacjent P.T. narodowości australijskiej w wieku 57 lat dnia 28 stycznia 2004 r. przebył zawał ściany przednio-bocznej serca powikłany zespołem małego rzutu serca i 2-krotnie częstoskurczem komorowym przerwanym kardiowersją elektryczną. W trybie pilnym w 5. godzinie wykonano w Royal Perth Hospital (Australia) koronarografię i przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z implantacją stentów do tętnicy zstępującej przedniej (LAD) z wynikiem 100%→5% i tętnicy okalającej (LCx) z wynikiem 99%→0%. Podano kwas acetylosalicylowy, abciximab, klopidogrel, simwastatynę. Chory wymagał intubacji, kontrapulpulsacji wewnątrzaortalnej, monitorowania EKG, ciśnienia tętniczego i inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego (CI, CO, PAWP, PAP). W farmakoterapii ostrej niewydolności serca pod kontrolą inwazyjnych parametrów hemodynamicznych stosowano dobutaminę/noradrenalinę, furosemid, aldakton, ramipril oraz digoksynę. Wobec braku poprawy hemodynamicznej w 5. dobie chorego przeniesiono na Oddział Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Serca, gdzie dołączono do wlewu noradrenaliny i dobutaminy lewosimendan, uzyskując przejściową poprawę stanu klinicznego. Wobec niezadowalających parametrów hemodynamicznych (CI: 2,1 l/min/m2, PAWP: 38 mm Hg) po wstępnej kwalifikacji do przeszczepu serca (OHTx) w 30. dniu hospitalizacji wszczepiono bez powikłań do jamy brzusznej urządzenie mechanicznie wspomagające czynność lewej komory (LVAD) Heartmate XVE, uzyskując stopniową poprawę hemodynamiczną (CI: 3,17 l/min/m2; PAWP: 30 mm Hg). Po implantacji LVAD do terapii niewydolności serca włączono leki beta-adrenolityczne: karwedilol, a następnie bisoprolol. Po 13,5 miesiącach, dnia 15 kwietnia 2005 r. wykonano operację OHTx.
Get Citation

Keywords

wstrząs kardiogenny; zespół małego rzutu serca; lewosimendan; wewnątrzustrojowe urządzenie mechanicznie wspomagające pracę lewej komory; przeszczep serca

About this article
Title

Ciężka niewydolność serca w przebiegu zawału - możliwości terapeutyczne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 4 (2006)

Article type

Case report

Pages

221-226

Published online

2006-08-02

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):221-226.

Keywords

wstrząs kardiogenny
zespół małego rzutu serca
lewosimendan
wewnątrzustrojowe urządzenie mechanicznie wspomagające pracę lewej komory
przeszczep serca

Authors

Agata Bielecka
Magdalena Wierzbicka
Gerry O’Driscoll i Jan Henryk Goch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl