Vol 1, No 4 (2006)

Date published: 2006-08-02

Table of Contents

open access

Original Papers

Bezpośrednia oraz odległa ocena chorych z przemijającym balotowaniem koniuszka lewej komory

Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil, Jarosław Rzezak, Hanna Rdzanek i Marcin Młotek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):189-194.

Czy w farmakoterapii migotania przedsionków należy kierować się tylko średnią dobową częstością rytmu komór?

Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak i Jan Henryk Goch

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):195-202.

Ocena stężenia kompleksów trombina–antytrombina III i aktywności antytrombiny III u pacjentów z ostrym zawałem serca

Władysław Sinkiewicz, Jan Błażejewski, Robert Bujak, Ewa Żekanowska, Jacek Kubica, Jacek Budzyński i Joanna Dudziak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):203-210.

Lokalizacja ogniska arytmii u chorych z zaburzeniami rytmu serca pochodzącymi z drogi odpływu prawej komory

Mariusz Pytkowski, Aleksander Maciąg, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Alicja Kraska, Azzam Matar i Hanna Szwed

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):211-220.
Review Papers

Edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia - możliwości i zagrożenia

Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz, Paweł Szymański i Maria Bogdan

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):177-188.

Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych - nieinwazyjna metoda wykrywania i oceny miażdżycy tętnic wieńcowych

Leszek Markuszewski i Joanna Grycewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):182-188.
Case Reports

Ciężka niewydolność serca w przebiegu zawału - możliwości terapeutyczne

Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O’Driscoll i Jan Henryk Goch

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):221-226.
Historia kardiologii

Pionier nauki o tętnie - Józef Struś/Iosephus Struthius (1510-1568)

Romuald Ochotny

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):227-228.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z Kongresu Heart Failure, Helsinki 2006

Wiktor Piechota

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):229-234.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl