open access

Vol 1, No 4 (2006)
Original paper
Published online: 2006-08-02
Get Citation

Bezpośrednia oraz odległa ocena chorych z przemijającym balotowaniem koniuszka lewej komory

Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil, Jarosław Rzezak, Hanna Rdzanek i Marcin Młotek
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):189-194.

open access

Vol 1, No 4 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-08-02

Abstract

Wstęp: Przemijające balotowanie koniuszka lewej komory (TLVAB) opisano po raz pierwszy w Japonii. W zespole tym występują zaburzenia kurczliwości ściany lewej komory serca współistniejące z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych
Metody: Badana populacja składała się z 1869 osób (leczonych w latach 2001-2004), u których rozpoznano początkowo ostry zespół wieńcowy. Zgromadzono dane dotyczące urazów fizycznych i emocjonalnych, nieprawidłowości w badaniach EKG oraz obecności zaburzeń kurczliwości lewej komory o charakterze balotowania (wentrykulografia lub echokardiografia). W czasie obserwacji oceniano występowanie incydentów sercowych (zgon, nawrót bólu w klatce piersiowej, ponowna hospitalizacja) oraz wykonywano badania echokardiograficzne w celu obserwowania regresji TLVAB.
Wyniki: W badanej populacji zidentyfikowano 30 (1,6%) osób (wyłącznie kobiety, śr. wieku 72 ± 12 lat), u których wykryto opisywane zaburzenia kurczliwości lewej komory. U wszystkich chorych z badanej grupy wystąpił przed hospitalizacją istotny uraz (u 40% fizyczny, u 60% emocjonalny). W EKG u 93% pacjentów stwierdzono ujemne załamki T w odprowadzeniach przedsercowych, u 7% uniesienia odcinka ST. Najwyższe stężenia izoenzymu MB kinazy kreatynowej oraz troponiny I wynosiły odpowiednio 38 ± 12 j./l oraz 1,12 ± 0,75 ng/dl. Niepowikłany przebieg hospitalizacji charakteryzował 96% osób, jedynie u 1 chorej (4%) rozwinął się obrzęk płuc. W czasie obserwacji (6-24 miesięcy, śr. 12 miesięcy) w 2 przypadkach wystąpił nawrót bólu w klatce piersiowej, jednak bez wykładników klinicznych TLVAB (echokardiografia lub angiografia). Średni czas do ustąpienia zaburzeń lewej komory wynosił 3 ± 1 miesiące.
Wnioski: Przemijające balotowanie koniuszka lewej komory jest przebiegającym łagodnie zespołem chorobowym, z korzystnym długoterminowym rokowaniem, naśladującym ostry zespół wieńcowy. Większość przypadków choroby wystąpiła jesienią lub zimą, co pozwala nazwać TLVAB chorobą "sezonową".

Abstract

Wstęp: Przemijające balotowanie koniuszka lewej komory (TLVAB) opisano po raz pierwszy w Japonii. W zespole tym występują zaburzenia kurczliwości ściany lewej komory serca współistniejące z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych
Metody: Badana populacja składała się z 1869 osób (leczonych w latach 2001-2004), u których rozpoznano początkowo ostry zespół wieńcowy. Zgromadzono dane dotyczące urazów fizycznych i emocjonalnych, nieprawidłowości w badaniach EKG oraz obecności zaburzeń kurczliwości lewej komory o charakterze balotowania (wentrykulografia lub echokardiografia). W czasie obserwacji oceniano występowanie incydentów sercowych (zgon, nawrót bólu w klatce piersiowej, ponowna hospitalizacja) oraz wykonywano badania echokardiograficzne w celu obserwowania regresji TLVAB.
Wyniki: W badanej populacji zidentyfikowano 30 (1,6%) osób (wyłącznie kobiety, śr. wieku 72 ± 12 lat), u których wykryto opisywane zaburzenia kurczliwości lewej komory. U wszystkich chorych z badanej grupy wystąpił przed hospitalizacją istotny uraz (u 40% fizyczny, u 60% emocjonalny). W EKG u 93% pacjentów stwierdzono ujemne załamki T w odprowadzeniach przedsercowych, u 7% uniesienia odcinka ST. Najwyższe stężenia izoenzymu MB kinazy kreatynowej oraz troponiny I wynosiły odpowiednio 38 ± 12 j./l oraz 1,12 ± 0,75 ng/dl. Niepowikłany przebieg hospitalizacji charakteryzował 96% osób, jedynie u 1 chorej (4%) rozwinął się obrzęk płuc. W czasie obserwacji (6-24 miesięcy, śr. 12 miesięcy) w 2 przypadkach wystąpił nawrót bólu w klatce piersiowej, jednak bez wykładników klinicznych TLVAB (echokardiografia lub angiografia). Średni czas do ustąpienia zaburzeń lewej komory wynosił 3 ± 1 miesiące.
Wnioski: Przemijające balotowanie koniuszka lewej komory jest przebiegającym łagodnie zespołem chorobowym, z korzystnym długoterminowym rokowaniem, naśladującym ostry zespół wieńcowy. Większość przypadków choroby wystąpiła jesienią lub zimą, co pozwala nazwać TLVAB chorobą "sezonową".
Get Citation

Keywords

przemijające balotowanie koniuszka lewej komory; diagnostyka; koronografia; obserwacja odległa

About this article
Title

Bezpośrednia oraz odległa ocena chorych z przemijającym balotowaniem koniuszka lewej komory

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 4 (2006)

Article type

Original paper

Pages

189-194

Published online

2006-08-02

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):189-194.

Keywords

przemijające balotowanie koniuszka lewej komory
diagnostyka
koronografia
obserwacja odległa

Authors

Tomasz Pawłowski
Robert J. Gil
Jarosław Rzezak
Hanna Rdzanek i Marcin Młotek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl