open access

Vol 1, No 4 (2006)
Review paper
Published online: 2006-08-02
Get Citation

Edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia - możliwości i zagrożenia

Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz, Paweł Szymański i Maria Bogdan
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):177-188.

open access

Vol 1, No 4 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-08-02

Abstract

Choroby układu sercowo-naczyniowego jako najczęstsza przyczyna zgonów, hospitalizacji i trwałej niezdolności do pracy są w Polsce poważnym wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej. Niestety, w badaniach wykazano, że wiedza w zakresie objawów i prewencji miażdżycy tętnic jest bardzo niezadowalająca. Przyczyną takiej sytuacji jest brak czasu i niedostateczne przygotowanie metodologiczne personelu medycznego do prowadzenia edukacji. Celem nowoczesnej edukacji zdrowotnej jest dostarczanie informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacnianie działań prozdrowotnych, przekonywanie oraz zapewnianie wpływu na tworzenie polityki społecznej. Łączenie różnych metod edukacyjnych tworzących spójny system, doskonalenie narzędzi edukacyjnych oraz wzmocnienie motywacji pacjentów pozwoli osiągnąć lepsze wyniki. Podsumowując, należy stwierdzić, że skuteczna edukacja zdrowotna jest możliwa; wymaga jednak zaangażowania od osób, których zadaniem jest jej prowadzenie, a ponadto zrozumienia znaczenia działań edukacyjnych i poznania podstaw metodyki.

Abstract

Choroby układu sercowo-naczyniowego jako najczęstsza przyczyna zgonów, hospitalizacji i trwałej niezdolności do pracy są w Polsce poważnym wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej. Niestety, w badaniach wykazano, że wiedza w zakresie objawów i prewencji miażdżycy tętnic jest bardzo niezadowalająca. Przyczyną takiej sytuacji jest brak czasu i niedostateczne przygotowanie metodologiczne personelu medycznego do prowadzenia edukacji. Celem nowoczesnej edukacji zdrowotnej jest dostarczanie informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacnianie działań prozdrowotnych, przekonywanie oraz zapewnianie wpływu na tworzenie polityki społecznej. Łączenie różnych metod edukacyjnych tworzących spójny system, doskonalenie narzędzi edukacyjnych oraz wzmocnienie motywacji pacjentów pozwoli osiągnąć lepsze wyniki. Podsumowując, należy stwierdzić, że skuteczna edukacja zdrowotna jest możliwa; wymaga jednak zaangażowania od osób, których zadaniem jest jej prowadzenie, a ponadto zrozumienia znaczenia działań edukacyjnych i poznania podstaw metodyki.
Get Citation

Keywords

choroby układu sercowo-naczyniowego; edukacja zdrowotna

About this article
Title

Edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia - możliwości i zagrożenia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 4 (2006)

Article type

Review paper

Pages

177-188

Published online

2006-08-02

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(4):177-188.

Keywords

choroby układu sercowo-naczyniowego
edukacja zdrowotna

Authors

Aldona Kubica
Władysław Sinkiewicz
Paweł Szymański i Maria Bogdan

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl