open access

Vol 1, No 5 (2006)
Case report
Published online: 2006-09-14
Get Citation

Uniesienia odcinka ST u chorego po omdleniu wazowagalnym

Dorota Zyśko, Jacek Gajek, Jacek Smereka, Igor Chęciński, Ryszard Ściborski i Walentyna Mazurek
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):286-289.

open access

Vol 1, No 5 (2006)
Case Reports
Published online: 2006-09-14

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 68-letniego mężczyzny z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. U pacjenta po przyjęciu nitrogliceryny wystąpiło omdlenie z powodu zasłabnięcia. Wiele lat temu chory przebył zawał serca i rozpoznano u niego trójnaczyniową chorobę wieńcową. W elektrokardiogramie stwierdzono uniesienia odcinka ST nad ścianą przednią, które trwały co najmniej 40 min, jednak nie dłużej niż 60 min. U pacjenta nie zaobserwowano wzrostu stężenia troponiny w 2 kolejnych oznaczeniach. W pracy podjęto temat diagnostyki różnicowej uniesienia odcinka ST u chorego po omdleniu wazowagalnym. Według autorów stwierdzone u pacjenta zmiany elektrokardiograficzne częściowo spowodowała hiperwagotonia, a częściowo niedokrwienie mięśnia sercowego.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 68-letniego mężczyzny z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. U pacjenta po przyjęciu nitrogliceryny wystąpiło omdlenie z powodu zasłabnięcia. Wiele lat temu chory przebył zawał serca i rozpoznano u niego trójnaczyniową chorobę wieńcową. W elektrokardiogramie stwierdzono uniesienia odcinka ST nad ścianą przednią, które trwały co najmniej 40 min, jednak nie dłużej niż 60 min. U pacjenta nie zaobserwowano wzrostu stężenia troponiny w 2 kolejnych oznaczeniach. W pracy podjęto temat diagnostyki różnicowej uniesienia odcinka ST u chorego po omdleniu wazowagalnym. Według autorów stwierdzone u pacjenta zmiany elektrokardiograficzne częściowo spowodowała hiperwagotonia, a częściowo niedokrwienie mięśnia sercowego.
Get Citation

Keywords

omdlenie wazowagalne; zawał serca; uniesienie odcinka ST

About this article
Title

Uniesienia odcinka ST u chorego po omdleniu wazowagalnym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 5 (2006)

Article type

Case report

Pages

286-289

Published online

2006-09-14

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):286-289.

Keywords

omdlenie wazowagalne
zawał serca
uniesienie odcinka ST

Authors

Dorota Zyśko
Jacek Gajek
Jacek Smereka
Igor Chęciński
Ryszard Ściborski i Walentyna Mazurek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl