Vol 1, No 5 (2006)

Date published: 2006-09-14

Table of Contents

open access

Original Papers

Ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa i prędkości fali tętna w tętnicach obwodowych u pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Anna Lisowska, Włodzimierz Jerzy Musiał, Anna Lewczuk, Piotr Lisowski i Sławomir Dobrzycki

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):255-261.

Porównanie wyników leczenia chorych na cukrzycę i osób bez cukrzycy z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST poddanych pierwotnej angioplastyce wieńcowej na podstawie danych z województwa zachodniopomorskiego w 2003 roku

Jarosław Gorący, Tomasz Dryja, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Jarosław Kaźmierczak i Krzysztof Przybycień

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):262-269.

Migotanie przedsionków jako czynnik prognostyczny u chorych ze skurczową niewydolnością serca

Rafał Grzybczak, Jadwiga Nessler i Wiesława Piwowarska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):270-278.
Review Papers

Utrata stymulacji resynchronizującej komór przy stosowaniu stymulatora dwukomorowego

S. Serge Barold

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):239-254.
Case Reports

Uniesienia odcinka ST u chorego po omdleniu wazowagalnym

Dorota Zyśko, Jacek Gajek, Jacek Smereka, Igor Chęciński, Ryszard Ściborski i Walentyna Mazurek

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):286-289.
Historia kardiologii

Niespodziewane odkrycie - F. Mason Sones, junior (1918-1985)

Shlomo Stern

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):290-291.
Artykuł specjalny

Proarytmiczne i antyarytmiczne mechanizmy terapii resynchronizującej

Nabil El-Sherif i Gioia Turitto

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):279-283.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii

Blok serca i częstoskurcz typu torsade de pointes wywołane hipokalcemią

Mahmet K. Aktas i Toshio Akiyama

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(5):284-285.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl