open access

Vol 1, No 6 (2006)
Case report
Published online: 2006-10-06
Get Citation

Podwójne pęknięcie serca w przebiegu zawału

Marek Moga
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):343-346.

open access

Vol 1, No 6 (2006)
Case Reports
Published online: 2006-10-06

Abstract

Mężczyznę w wieku 67 lat przyjęto do szpitala z bólami dławicowymi i elektrokardiograficznymi cechami zawału serca z uniesieniem odcinka ST ściany dolnej lewej i prawej komory we wstrząsie kardiogennym. Pilna koronarografia potwierdziła całkowite zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej bez obecności krążenia obocznego, którą skutecznie rekanalizowano z implantacją stentu (przepływ TIMI 3). W echokardiograficznym badaniu przezklatkowym stwierdzono pozawałowy ubytek przegrody międzykomorowej z istotnym przepływem lewo-prawym. Zastosowanie standardowej farmakoterapii, bez możliwości podłączenia do aparatu balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, nie poprawiło hemodynamicznych parametrów chorego. Po opóźnionej, ale skutecznej rekanalizacji tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał w ciągu 2 godzin nastąpiło pęknięcie wolnej ściany lewej komory na granicy z miejscem zawału, co zakończyło się nagłym zgonem pacjenta. Prawidłową diagnozę podwójnego pęknięcia serca ustalono za pomocą echokardiografii.

Abstract

Mężczyznę w wieku 67 lat przyjęto do szpitala z bólami dławicowymi i elektrokardiograficznymi cechami zawału serca z uniesieniem odcinka ST ściany dolnej lewej i prawej komory we wstrząsie kardiogennym. Pilna koronarografia potwierdziła całkowite zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej bez obecności krążenia obocznego, którą skutecznie rekanalizowano z implantacją stentu (przepływ TIMI 3). W echokardiograficznym badaniu przezklatkowym stwierdzono pozawałowy ubytek przegrody międzykomorowej z istotnym przepływem lewo-prawym. Zastosowanie standardowej farmakoterapii, bez możliwości podłączenia do aparatu balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, nie poprawiło hemodynamicznych parametrów chorego. Po opóźnionej, ale skutecznej rekanalizacji tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał w ciągu 2 godzin nastąpiło pęknięcie wolnej ściany lewej komory na granicy z miejscem zawału, co zakończyło się nagłym zgonem pacjenta. Prawidłową diagnozę podwójnego pęknięcia serca ustalono za pomocą echokardiografii.
Get Citation

Keywords

podwójne pęknięcie serca; pozawałowy ubytek przegrody międzykomorowej; pęknięcie wolnej ściany lewej komory

About this article
Title

Podwójne pęknięcie serca w przebiegu zawału

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 6 (2006)

Article type

Case report

Pages

343-346

Published online

2006-10-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):343-346.

Keywords

podwójne pęknięcie serca
pozawałowy ubytek przegrody międzykomorowej
pęknięcie wolnej ściany lewej komory

Authors

Marek Moga

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl