open access

Vol 1, No 6 (2006)
Review paper
Published online: 2006-10-06
Get Citation

Helicobacter pylori a choroba wieńcowa - związek przyczynowy czy przypadek?

Zofia Grąbczewska i Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):293-296.

open access

Vol 1, No 6 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-10-06

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki licznych prac, w których badano możliwe powiązania patogenetyczne między przewlekłym zakażeniem Helicobacter pylori a miażdżycą. Zaprezentowano badania, w których wykazano wpływ infekcji Helicobacter pylori na aterogenną modyfikację profilu lipidowego, hiperhomocystynemię, wzrost stężenia markerów zapalenia (białka C-reaktywnego i cytokin) oraz jego powiązania z dysfunkcją śródbłonka lub innymi wykładnikami miażdżycy. Przedstawiono również kontrowersje i wyniki badań, które nie potwierdzają związku między seropozytywnością w stosunku do Helicobacter pylori a chorobami rozwijającymi się na podłożu miażdżycy. Na niesłabnące zainteresowanie tym problemem wskazuje liczba publikowanych prac i poszukiwanie kolejnych możliwych ogniw łączących zakażenie Helicobacter pylori z miażdżycą.

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki licznych prac, w których badano możliwe powiązania patogenetyczne między przewlekłym zakażeniem Helicobacter pylori a miażdżycą. Zaprezentowano badania, w których wykazano wpływ infekcji Helicobacter pylori na aterogenną modyfikację profilu lipidowego, hiperhomocystynemię, wzrost stężenia markerów zapalenia (białka C-reaktywnego i cytokin) oraz jego powiązania z dysfunkcją śródbłonka lub innymi wykładnikami miażdżycy. Przedstawiono również kontrowersje i wyniki badań, które nie potwierdzają związku między seropozytywnością w stosunku do Helicobacter pylori a chorobami rozwijającymi się na podłożu miażdżycy. Na niesłabnące zainteresowanie tym problemem wskazuje liczba publikowanych prac i poszukiwanie kolejnych możliwych ogniw łączących zakażenie Helicobacter pylori z miażdżycą.
Get Citation

Keywords

Helicobacter pylori; seropozytywność; dysfunkcja śródbłonka; miażdżyca

About this article
Title

Helicobacter pylori a choroba wieńcowa - związek przyczynowy czy przypadek?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 6 (2006)

Article type

Review paper

Pages

293-296

Published online

2006-10-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):293-296.

Keywords

Helicobacter pylori
seropozytywność
dysfunkcja śródbłonka
miażdżyca

Authors

Zofia Grąbczewska i Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl