open access

Vol 1, No 7 (2006)
Original paper
Published online: 2006-11-15
Get Citation

Ocena skuteczności zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu ektopowego częstoskurczu przedsionkowego

Sławomir Pluta, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Tomasz Kukulski i Zbigniew Kalarus
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):390-394.

open access

Vol 1, No 7 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-11-15

Abstract

Wstęp: Ektopowy częstoskurcz przedsionkowy (EAT) jest stosunkowo rzadko występującą arytmią nadkomorową, która w formie uporczywej może prowadzić do rozstrzeniowej kardiomiopatii tachyarytmicznej, obarczonej równie złym rokowaniem, w tym ryzykiem nagłego zgonu sercowego, jak inne kardiomiopatie rozstrzeniowe. Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności i przebiegu ablacji o częstotliwości radiowej (RFCA) w leczeniu chorych z EAT.
Metody: Badaną grupę stanowiło 33 kolejnych pacjentów (17 kobiet i 16 mężczyzn), w wieku średnio 41 ± 15 lat, leczonych w klinice autorów z powodu EAT. U wszystkich chorych wykonano badanie elektrofizjologiczne oraz, w trakcie trwania arytmii, mapę aktywacyjną przedsionka z użyciem systemu CARTO, a następnie u 32 pacjentów - RFCA ogniska ektopowego. Zabieg uznawano za skuteczny, gdy w trakcie aplikacji przerwano arytmię oraz jeśli po podaniu izoprenaliny nie można było jej wystymulować. Średni czas obserwacji pacjentów wynosił 23 ± 13 miesięcy.
Wyniki: Ognisko ektopii zlokalizowano u 29 chorych (88%) w prawym przedsionku, a u 5 (15%) - w lewym. U 6 pacjentów (18%) występowało więcej niż 1 ognisko ektopii. Średni czas zabiegu wynosił 159 ± 67 min, a czas skopii - 25 ± 15 min. U 32 pacjentów poddanych RFCA po raz pierwszy (I sesja) skuteczność wyniosła 97%. U 2 chorych z nawrotem arytmii i u 3 z uaktywnieniem się innego ogniska ektopii wykonano ponowną ablację (II sesja) ze skutecznością wynoszącą 80%. Pacjenta, u którego ponowny zabieg był nieskuteczny, poddano kolejnej ablacji (III sesja). Całkowita skuteczność wyniosła 97%.
Wnioski: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia chorych z EAT.

Abstract

Wstęp: Ektopowy częstoskurcz przedsionkowy (EAT) jest stosunkowo rzadko występującą arytmią nadkomorową, która w formie uporczywej może prowadzić do rozstrzeniowej kardiomiopatii tachyarytmicznej, obarczonej równie złym rokowaniem, w tym ryzykiem nagłego zgonu sercowego, jak inne kardiomiopatie rozstrzeniowe. Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności i przebiegu ablacji o częstotliwości radiowej (RFCA) w leczeniu chorych z EAT.
Metody: Badaną grupę stanowiło 33 kolejnych pacjentów (17 kobiet i 16 mężczyzn), w wieku średnio 41 ± 15 lat, leczonych w klinice autorów z powodu EAT. U wszystkich chorych wykonano badanie elektrofizjologiczne oraz, w trakcie trwania arytmii, mapę aktywacyjną przedsionka z użyciem systemu CARTO, a następnie u 32 pacjentów - RFCA ogniska ektopowego. Zabieg uznawano za skuteczny, gdy w trakcie aplikacji przerwano arytmię oraz jeśli po podaniu izoprenaliny nie można było jej wystymulować. Średni czas obserwacji pacjentów wynosił 23 ± 13 miesięcy.
Wyniki: Ognisko ektopii zlokalizowano u 29 chorych (88%) w prawym przedsionku, a u 5 (15%) - w lewym. U 6 pacjentów (18%) występowało więcej niż 1 ognisko ektopii. Średni czas zabiegu wynosił 159 ± 67 min, a czas skopii - 25 ± 15 min. U 32 pacjentów poddanych RFCA po raz pierwszy (I sesja) skuteczność wyniosła 97%. U 2 chorych z nawrotem arytmii i u 3 z uaktywnieniem się innego ogniska ektopii wykonano ponowną ablację (II sesja) ze skutecznością wynoszącą 80%. Pacjenta, u którego ponowny zabieg był nieskuteczny, poddano kolejnej ablacji (III sesja). Całkowita skuteczność wyniosła 97%.
Wnioski: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia chorych z EAT.
Get Citation

Keywords

ektopowy częstoskurcz przedsionkowy; ablacja; CARTO

About this article
Title

Ocena skuteczności zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu ektopowego częstoskurczu przedsionkowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 7 (2006)

Article type

Original paper

Pages

390-394

Published online

2006-11-15

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):390-394.

Keywords

ektopowy częstoskurcz przedsionkowy
ablacja
CARTO

Authors

Sławomir Pluta
Oskar Kowalski
Radosław Lenarczyk
Patrycja Pruszkowska-Skrzep
Tomasz Kukulski i Zbigniew Kalarus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl