Vol 1, No 7 (2006)

Date published: 2006-11-15

Table of Contents

open access

Original Papers

Zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki w okresie wczesnym i odległym - doświadczenia własne

Anna Obersztyn, Anna Baranowska, Jarosław Rycaj, Ireneusz Haponiuk, Beata Banaszak, Katarzyna Kocyba-Matyja i Małgorzata Szkutnik

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):377-382.

Wpływ leczenia stymulatorem typu DDD(R) z funkcją stymulacji antytachyarytmicznej u chorych z nawracającym napadowym migotaniem przedsionków

Katarzyna Gepner, Maciej Sterliński, Mariusz Pytkowski, Aleksander Maciąg, Andrzej Przybylski, Alicja Kraska, Michał Lewandowski i Hanna Szwed

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):383-389.

Ocena skuteczności zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu ektopowego częstoskurczu przedsionkowego

Sławomir Pluta, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Tomasz Kukulski i Zbigniew Kalarus

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):390-394.

Wartość diagnostyczna pomiaru NT-proBNP w rozpoznawaniu izolowanej dysfunkcji rozkurczowej lewej komory wśród pacjentów z udokumentowaną chorobą wieńcową

Krystian Wita, Artur Filipecki, Wojciech Wróbel, Jolanta Krauze, Agnieszka Drzewiecka-Gerber, Anna Rybicka-Musialik, Mariola Nowak, Zbigniew Tabor, Michał Lelek, Wojciech Kwaśniewski i Maria Trusz-Gluza

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):395-401.
Review Papers

Kardiomiopatia cukrzycowa - współczesne poglądy na temat diagnostyki i leczenia

Jadwiga Nessler i Agnieszka Skrzypek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):351-357.

Tętnica ogona szczura - wciąż aktualny farmakometryczny model doświadczalny

Grzegorz Grześk, Ahmad El-Essa, Krzysztof Demidowicz i Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):358-361.

Wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na układ sercowo-naczyniowy

Robert C. Block i Thomas A. Pearson

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):362-376.
Ostatnie doniesienia

Stosowanie stentów uwalniających leki w obserwacji odległej

Craig R. Narins

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):349-350.
Perły i geniusze kardiologii

Chwalebne życie i tragiczna śmierć - wspomnienie o doktorze René G. Favaloro (1923-2000)

Branco Mautner, Sergio Dubner

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):402-403.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl