open access

Vol 1, No 7 (2006)
Original paper
Published online: 2006-11-15
Get Citation

Zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki w okresie wczesnym i odległym - doświadczenia własne

Anna Obersztyn, Anna Baranowska, Jarosław Rycaj, Ireneusz Haponiuk, Beata Banaszak, Katarzyna Kocyba-Matyja i Małgorzata Szkutnik
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):377-382.

open access

Vol 1, No 7 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-11-15

Abstract

Wstęp: Zespół Kawasaki jest chorobą o nieznanej jak dotąd etiologii, w przebiegu której występuje gorączka i tzw. zespół skórno-węzłowo-śluzówkowy. U części pacjentów dochodzi do tworzenia się tętniaków naczyń wieńcowych, co może prowadzić do zawału serca.
Metody: Obserwacją objęto 4 dzieci leczonych z powodu choroby Kawasaki, u których wykonywano badania echokardiograficzne we wczesnym i odległym okresie od ustalenia rozpoznania.
Wyniki: Zmiany w tętnicach wieńcowych rozpoznano u 3 pacjentów we wczesnym okresie choroby, u 1 dziecka tętniak tętnicy wieńcowej utrzymywał się w obserwacji odległej.
Wnioski: Transtorakalne badanie echokardiograficzne najczęściej wystarcza, by rozpoznać i monitorować zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki. Ocena dystalnych części tętnic wieńcowych wymaga zastosowania innych metod obrazowania, np. koronarografii. Mimo późnego wdrożenia leczenia w chorobie Kawasaki jest możliwa regresja zmian w naczyniach wieńcowych.

Abstract

Wstęp: Zespół Kawasaki jest chorobą o nieznanej jak dotąd etiologii, w przebiegu której występuje gorączka i tzw. zespół skórno-węzłowo-śluzówkowy. U części pacjentów dochodzi do tworzenia się tętniaków naczyń wieńcowych, co może prowadzić do zawału serca.
Metody: Obserwacją objęto 4 dzieci leczonych z powodu choroby Kawasaki, u których wykonywano badania echokardiograficzne we wczesnym i odległym okresie od ustalenia rozpoznania.
Wyniki: Zmiany w tętnicach wieńcowych rozpoznano u 3 pacjentów we wczesnym okresie choroby, u 1 dziecka tętniak tętnicy wieńcowej utrzymywał się w obserwacji odległej.
Wnioski: Transtorakalne badanie echokardiograficzne najczęściej wystarcza, by rozpoznać i monitorować zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki. Ocena dystalnych części tętnic wieńcowych wymaga zastosowania innych metod obrazowania, np. koronarografii. Mimo późnego wdrożenia leczenia w chorobie Kawasaki jest możliwa regresja zmian w naczyniach wieńcowych.
Get Citation

Keywords

choroba Kawasaki; tętniaki tętnic wieńcowych; ultrasonografia

About this article
Title

Zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki w okresie wczesnym i odległym - doświadczenia własne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 7 (2006)

Article type

Original paper

Pages

377-382

Published online

2006-11-15

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(7):377-382.

Keywords

choroba Kawasaki
tętniaki tętnic wieńcowych
ultrasonografia

Authors

Anna Obersztyn
Anna Baranowska
Jarosław Rycaj
Ireneusz Haponiuk
Beata Banaszak
Katarzyna Kocyba-Matyja i Małgorzata Szkutnik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl