open access

Vol 1, No 8 (2006)
Case report
Published online: 2006-12-01
Get Citation

Przypadek przejściowego bloku przedsionkowo-komorowego z przewodzeniem 2:1, który ustąpił po suplementacji tyroksyną zastosowaną w celu leczenia subklinicznej postaci niedoczynności tarczycy

Yukiteru Nakayama, Makoto Ohno, Shigeto Yonemura, Hiroki Uozumi, Naoshi Kobayakawa, Kazuyuki Fukushima, Hiroaki Takeuchi i Teruhiko Aoyagi
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):448-451.

open access

Vol 1, No 8 (2006)
Case Reports
Published online: 2006-12-01

Abstract

Mężczyznę w wieku 42 lat przyjęto do szpitala, w którym pracują autorzy niniejszego doniesienia, z powodu napadów kołatania serca. W holterowskim badaniu EKG wykazano blok przedsionkowo-komorowy (AV) z przewodzeniem 2:1 oraz bradykardię z minimalną częstością akcji serca wynoszącą 44 uderzenia/min. Stwierdzono obecność wskazań do przeprowadzenia dalszych badań elektrofizjologicznych oraz do wszczepienia rozrusznika serca. Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w dniu przyjęcia wykazały podwyższone stężenie tyreotropiny przy prawidłowym stężeniu tyroksyny. W celu wykluczenia czynnościowego bloku AV przez 2 tygodnie podawano pacjentowi tyroksynę, zaś w holterowskim badaniu EKG wykonanym po tym okresie wykazano znaczącą poprawę częstości akcji serca bez obecności bloku AV lub długotrwałych przerw w przewodzeniu. Na tej podstawie uznano, że ciężka bradykardia oraz blok AV z przewodzeniem 2:1 wynikały z subklinicznej postaci niedoczynności tarczycy, a przyjmowanie tyroksyny całkowicie wyeliminowało istniejące objawy. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 448-451)

Abstract

Mężczyznę w wieku 42 lat przyjęto do szpitala, w którym pracują autorzy niniejszego doniesienia, z powodu napadów kołatania serca. W holterowskim badaniu EKG wykazano blok przedsionkowo-komorowy (AV) z przewodzeniem 2:1 oraz bradykardię z minimalną częstością akcji serca wynoszącą 44 uderzenia/min. Stwierdzono obecność wskazań do przeprowadzenia dalszych badań elektrofizjologicznych oraz do wszczepienia rozrusznika serca. Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w dniu przyjęcia wykazały podwyższone stężenie tyreotropiny przy prawidłowym stężeniu tyroksyny. W celu wykluczenia czynnościowego bloku AV przez 2 tygodnie podawano pacjentowi tyroksynę, zaś w holterowskim badaniu EKG wykonanym po tym okresie wykazano znaczącą poprawę częstości akcji serca bez obecności bloku AV lub długotrwałych przerw w przewodzeniu. Na tej podstawie uznano, że ciężka bradykardia oraz blok AV z przewodzeniem 2:1 wynikały z subklinicznej postaci niedoczynności tarczycy, a przyjmowanie tyroksyny całkowicie wyeliminowało istniejące objawy. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 448-451)
Get Citation

Keywords

blok przedsionkowo-komorowy; bradykardia; subkliniczna postać niedoczynności tarczycy; choroba Hashimoto

About this article
Title

Przypadek przejściowego bloku przedsionkowo-komorowego z przewodzeniem 2:1, który ustąpił po suplementacji tyroksyną zastosowaną w celu leczenia subklinicznej postaci niedoczynności tarczycy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 8 (2006)

Article type

Case report

Pages

448-451

Published online

2006-12-01

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):448-451.

Keywords

blok przedsionkowo-komorowy
bradykardia
subkliniczna postać niedoczynności tarczycy
choroba Hashimoto

Authors

Yukiteru Nakayama
Makoto Ohno
Shigeto Yonemura
Hiroki Uozumi
Naoshi Kobayakawa
Kazuyuki Fukushima
Hiroaki Takeuchi i Teruhiko Aoyagi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl