Vol 1, No 8 (2006)

Date published: 2006-12-01

Table of Contents

open access

Review Papers

Porównanie wytycznych dotyczących leczenia migotania przedsionków - zmiany w standardach w 2006 roku

Wojciech Krupa, Andrzej Lubiński i Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):405-410.

Neurohormony a niewydolność serca - znaczenie aldosteronu

Khatanji Odedra i Albert Ferro

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):411-424.

Kwas acetylosalicylowy - prewencja pierwotna i wtórna choroby niedokrwiennej serca

Jarosław Drożdż i Tomasz Wcisło

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):425-431.

Aktualne rekomendacje dotyczące postępowania w ostrej niewydolności serca

Jarosław Drożdż

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):432-436.

Zespół wazowagalny w nadciśnieniu tętniczym

Agnieszka Rojek, Monika Tokarczyk, Krzysztof Narkiewicz i Dariusz Kozłowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):437-441.
Case Reports

Strategia bezpiecznego przeprowadzania badania metodą rezonansu magnetycznego u pacjenta z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Claas Philip Naehle, Torsten Sommer, Carsten Meyer, Katharina Strach, Jens Kreuz, Harold Litt, Thorsten Lewalter, Hans Schild i Joerg Otto Schwab

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):442-447.

Przypadek przejściowego bloku przedsionkowo-komorowego z przewodzeniem 2:1, który ustąpił po suplementacji tyroksyną zastosowaną w celu leczenia subklinicznej postaci niedoczynności tarczycy

Yukiteru Nakayama, Makoto Ohno, Shigeto Yonemura, Hiroki Uozumi, Naoshi Kobayakawa, Kazuyuki Fukushima, Hiroaki Takeuchi i Teruhiko Aoyagi

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):448-451.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl