open access

Vol 1, No 8 (2006)
Review paper
Published online: 2006-12-01
Get Citation

Zespół wazowagalny w nadciśnieniu tętniczym

Agnieszka Rojek, Monika Tokarczyk, Krzysztof Narkiewicz i Dariusz Kozłowski
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):437-441.

open access

Vol 1, No 8 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-12-01

Abstract

W nadciśnieniu tętniczym dominują omdlenia o charakterze hipotonii ortostatycznej. Problem zespołu wazowagalnego jest traktowany marginalnie. Dane na ten temat są skąpe, a wielu pacjentów niewystarczająco wnikliwie zbadanych. Nawracające omdlenia w wielu przypadkach istotnie pogarszają jakość życia. Jednym z czynników utrudniających dobór terapii jest bardzo indywidualny przebieg choroby, który powoduje, że u niektórych osób ustalenie zarówno prawdopodobieństwa nawrotu, jak i potencjalnej skuteczności stosowanych leków nie jest łatwe. Uznaną i bezpieczną metodą jest domowy trening pochyleniowy. Rozbieżność opinii dotyczących farmakoterapii zmusza do ostrożnego i indywidualnego doboru leku u każdego chorego. Wydaje się, że b-adrenolityki mogą mieć w tym przypadku kluczowe znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są duże prospektywne badania nad lekami. W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania zasad leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w omdleniach wazowagalnych współistniejących z nadciśnieniem tętniczym. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 437-441)

Abstract

W nadciśnieniu tętniczym dominują omdlenia o charakterze hipotonii ortostatycznej. Problem zespołu wazowagalnego jest traktowany marginalnie. Dane na ten temat są skąpe, a wielu pacjentów niewystarczająco wnikliwie zbadanych. Nawracające omdlenia w wielu przypadkach istotnie pogarszają jakość życia. Jednym z czynników utrudniających dobór terapii jest bardzo indywidualny przebieg choroby, który powoduje, że u niektórych osób ustalenie zarówno prawdopodobieństwa nawrotu, jak i potencjalnej skuteczności stosowanych leków nie jest łatwe. Uznaną i bezpieczną metodą jest domowy trening pochyleniowy. Rozbieżność opinii dotyczących farmakoterapii zmusza do ostrożnego i indywidualnego doboru leku u każdego chorego. Wydaje się, że b-adrenolityki mogą mieć w tym przypadku kluczowe znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są duże prospektywne badania nad lekami. W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania zasad leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w omdleniach wazowagalnych współistniejących z nadciśnieniem tętniczym. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 437-441)
Get Citation

Keywords

zespół wazowagalny; nadciśnienie tętnicze; test pochyleniowy

About this article
Title

Zespół wazowagalny w nadciśnieniu tętniczym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 8 (2006)

Article type

Review paper

Pages

437-441

Published online

2006-12-01

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):437-441.

Keywords

zespół wazowagalny
nadciśnienie tętnicze
test pochyleniowy

Authors

Agnieszka Rojek
Monika Tokarczyk
Krzysztof Narkiewicz i Dariusz Kozłowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl