open access

Vol 1, No 8 (2006)
Review paper
Published online: 2006-12-01
Get Citation

Kwas acetylosalicylowy - prewencja pierwotna i wtórna choroby niedokrwiennej serca

Jarosław Drożdż i Tomasz Wcisło
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):425-431.

open access

Vol 1, No 8 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-12-01

Abstract

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwpłytkowym, należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U podstaw jego działania w organizmie leży nieenzymatyczna modyfikacja białek. Głównym mechanizmem działania jest hamowanie syntezy prostanoidów, związków wytwarzanych z udziałem cyklooksygenaz, COX-1 i COX-2, co wiąże się z jego skutecznością jako leku o charakterze przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Nie jest to jedyny mechanizm działania leku; do innych należą między innymi: zmniejszenie zapasów ATP i wzrost stężenia zewnątrzkomórkowej adenozyny, obniżenie aktywności indukowalnej postaci syntazy tlenku azotu oraz modulacja aktywności kinaz białkowych. Działanie to jest prawdopodobnie odpowiedzialne za dużą skuteczność kliniczną leku w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Istnieje jednak kwestia dotycząca minimalnej dawki potrzebnej do osiągnięcia zamierzonego efektu profilaktycznego (75 vs. 150 vs. 300 mg). Ponadto względne ryzyko wynikające z działań niepożądanych w porównaniu z korzyściami płynącymi ze stosowania kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce wielu chorób jest trudne do oszacowania. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 425-431)

Abstract

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwpłytkowym, należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U podstaw jego działania w organizmie leży nieenzymatyczna modyfikacja białek. Głównym mechanizmem działania jest hamowanie syntezy prostanoidów, związków wytwarzanych z udziałem cyklooksygenaz, COX-1 i COX-2, co wiąże się z jego skutecznością jako leku o charakterze przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Nie jest to jedyny mechanizm działania leku; do innych należą między innymi: zmniejszenie zapasów ATP i wzrost stężenia zewnątrzkomórkowej adenozyny, obniżenie aktywności indukowalnej postaci syntazy tlenku azotu oraz modulacja aktywności kinaz białkowych. Działanie to jest prawdopodobnie odpowiedzialne za dużą skuteczność kliniczną leku w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Istnieje jednak kwestia dotycząca minimalnej dawki potrzebnej do osiągnięcia zamierzonego efektu profilaktycznego (75 vs. 150 vs. 300 mg). Ponadto względne ryzyko wynikające z działań niepożądanych w porównaniu z korzyściami płynącymi ze stosowania kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce wielu chorób jest trudne do oszacowania. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 425-431)
Get Citation

Keywords

niesteroidowe leki przeciwzapalne; choroby sercowo-naczyniowe; cyklooksygenaza

About this article
Title

Kwas acetylosalicylowy - prewencja pierwotna i wtórna choroby niedokrwiennej serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 8 (2006)

Article type

Review paper

Pages

425-431

Published online

2006-12-01

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):425-431.

Keywords

niesteroidowe leki przeciwzapalne
choroby sercowo-naczyniowe
cyklooksygenaza

Authors

Jarosław Drożdż i Tomasz Wcisło

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl