open access

Vol 1, No 8 (2006)
Review paper
Published online: 2006-12-01
Get Citation

Neurohormony a niewydolność serca - znaczenie aldosteronu

Khatanji Odedra i Albert Ferro
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):411-424.

open access

Vol 1, No 8 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-12-01

Abstract

Niewydolność serca jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności z powodów sercowo-naczyniowych, a częstość jej występowania wzrasta. Patofizjologia niewydolności serca jest wieloczynnikowa; w ostatnich badaniach sugerowano, że aldosteron znacząco oraz niezależnie wpływa na rozwój tej choroby. Nowe dowody sugerują, że aldosteron wywiera także działanie niezależne od nerek. Łączy się on z receptorem dla mineralokortykoidów, bezpośrednio działając na mięsień sercowy oraz na naczynia, wywołując szkodliwe procesy, takie jak hipertrofia, martwica, włóknienie oraz zaburzenia czynności śródbłonka. Potwierdzono wpływ wszystkich tych procesów na patofizjologię niewydolności serca. Czynniki będące antagonistami receptorów dla mineralokortykoidów stały się więc nowym paradygmatem w terapii niewydolności serca. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań potwierdziły korzystny wpływ, jaki czynniki te wywierają na zachorowalność i umieralność u pacjentów z przewlekłą objawową niewydolnością serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 411-424)

Abstract

Niewydolność serca jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności z powodów sercowo-naczyniowych, a częstość jej występowania wzrasta. Patofizjologia niewydolności serca jest wieloczynnikowa; w ostatnich badaniach sugerowano, że aldosteron znacząco oraz niezależnie wpływa na rozwój tej choroby. Nowe dowody sugerują, że aldosteron wywiera także działanie niezależne od nerek. Łączy się on z receptorem dla mineralokortykoidów, bezpośrednio działając na mięsień sercowy oraz na naczynia, wywołując szkodliwe procesy, takie jak hipertrofia, martwica, włóknienie oraz zaburzenia czynności śródbłonka. Potwierdzono wpływ wszystkich tych procesów na patofizjologię niewydolności serca. Czynniki będące antagonistami receptorów dla mineralokortykoidów stały się więc nowym paradygmatem w terapii niewydolności serca. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań potwierdziły korzystny wpływ, jaki czynniki te wywierają na zachorowalność i umieralność u pacjentów z przewlekłą objawową niewydolnością serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 411-424)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; aldosteron; mineralokortykoid; mięsień sercowy; neurohormony; hipertrofia; martwica; włóknienie; zaburzenia czynności śródbłonka

About this article
Title

Neurohormony a niewydolność serca - znaczenie aldosteronu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 8 (2006)

Article type

Review paper

Pages

411-424

Published online

2006-12-01

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(8):411-424.

Keywords

niewydolność serca
aldosteron
mineralokortykoid
mięsień sercowy
neurohormony
hipertrofia
martwica
włóknienie
zaburzenia czynności śródbłonka

Authors

Khatanji Odedra i Albert Ferro

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl