open access

Vol 1, No 9 (2006)
Case report
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Przezskórna ablacja opornego na farmakologiczne leczenie ustawicznego migotania komór w przebiegu ostrego incydentu wieńcowego

Yoshihisa Enjoji, Masahiro Mizobuchi, Kensaku Shibata, Itaru Yokouchi, Atsushi Funatsu, Daisuke Kanbayashi, Tomoko Kobayashi i Shigeru Nakamura
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):492-496.

open access

Vol 1, No 9 (2006)
Case Reports
Published online: 2007-01-22

Abstract

Mężczyznę w wieku 77 lat przyjęto do szpitala z powodu ostrego incydentu wieńcowego, ciężkiej niewydolności serca oraz nawracających epizodów migotania komór. Pojedyncze przedwczesne skurcze komorowe wywoływały częstoskurcz komorowy, który powtarzalnie przechodził w migotanie komór. W wyniku zastosowania ablacji tylno-przegrodowej części lewej komory, gdzie poprzednio rejestrowano podwójne potencjały pochodzące z włókien Purkinjego, wyeliminowano dodatkowe przedwczesne skurcze komorowe. Po zabiegu ustąpiły objawy „burzy elektrycznej” serca, a podczas wykonywanej po ablacji programowanej stymulacji komór nie wywołano żadnej tachyarytmii. Dodatkowe przedwczesne skurcze komorowe stały się mechanizmem wyzwalającym, a zarazem również substratem dla powstania częstoskurczu komorowego oraz migotania komór w przebiegu ostrego incydentu wieńcowego współistniejącego z niewydolnością serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 492-496)

Abstract

Mężczyznę w wieku 77 lat przyjęto do szpitala z powodu ostrego incydentu wieńcowego, ciężkiej niewydolności serca oraz nawracających epizodów migotania komór. Pojedyncze przedwczesne skurcze komorowe wywoływały częstoskurcz komorowy, który powtarzalnie przechodził w migotanie komór. W wyniku zastosowania ablacji tylno-przegrodowej części lewej komory, gdzie poprzednio rejestrowano podwójne potencjały pochodzące z włókien Purkinjego, wyeliminowano dodatkowe przedwczesne skurcze komorowe. Po zabiegu ustąpiły objawy „burzy elektrycznej” serca, a podczas wykonywanej po ablacji programowanej stymulacji komór nie wywołano żadnej tachyarytmii. Dodatkowe przedwczesne skurcze komorowe stały się mechanizmem wyzwalającym, a zarazem również substratem dla powstania częstoskurczu komorowego oraz migotania komór w przebiegu ostrego incydentu wieńcowego współistniejącego z niewydolnością serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 492-496)
Get Citation

Keywords

włókna Purkinjego; migotanie komór; przezskórna ablacja

About this article
Title

Przezskórna ablacja opornego na farmakologiczne leczenie ustawicznego migotania komór w przebiegu ostrego incydentu wieńcowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 9 (2006)

Article type

Case report

Pages

492-496

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):492-496.

Keywords

włókna Purkinjego
migotanie komór
przezskórna ablacja

Authors

Yoshihisa Enjoji
Masahiro Mizobuchi
Kensaku Shibata
Itaru Yokouchi
Atsushi Funatsu
Daisuke Kanbayashi
Tomoko Kobayashi i Shigeru Nakamura

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl