Vol 1, No 9 (2006)

Date published: 2007-01-22

Table of Contents

open access

Original Papers
Review Papers

Opieka pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych

Jan Rogowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Piotr Siondalski i Rafał Pawlaczyk

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):457-464.

Bóle serca i nagłe zgony kardiologiczne u dzieci

Janina Aleszewicz-Baranowska, Piotr Potaż i Wanda Komorowska-Szczepańska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):465-472.

Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków - 40 lat od wprowadzenia metody do praktyki klinicznej

Dominika Berent, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta i Jan H. Goch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):473-478.

Obniżanie stężenia lipidów, statyny oraz choroby nowotworowe

Anthony S. Wierzbicki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):479-483.
Case Reports

Przezskórna ablacja opornego na farmakologiczne leczenie ustawicznego migotania komór w przebiegu ostrego incydentu wieńcowego

Yoshihisa Enjoji, Masahiro Mizobuchi, Kensaku Shibata, Itaru Yokouchi, Atsushi Funatsu, Daisuke Kanbayashi, Tomoko Kobayashi i Shigeru Nakamura

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):492-496.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl