open access

Vol 1, No 9 (2006)
Original paper
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Suboptymalna kontrola poziomu glikemii a jej związek z niezależnym od czasu trwania odstępu QT zwiększonym ryzykiem wystąpienia arytmii komorowych u pacjentów z populacji dużego ryzyka

Carol Chen-Scarabelli i Tiziano M. Scarabelli
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):484-491.

open access

Vol 1, No 9 (2006)
Original Papers
Published online: 2007-01-22

Abstract


Wstęp: Mimo że choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną śmiertelności wśród chorych na cukrzycę wciąż niewiele wiadomo na temat wpływu kontroli poziomu glikemii na częstość występowania częstoskurczów komorowych (VT). Celem pracy było zbadanie, czy stężenie hemoglobiny glikowanej wpływa na częstość VT.
Metody: Przeprowadzono retrospektywne badanie obejmujące 336 osób z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca - zarówno chorych na cukrzycę, jak i bez tego schorzenia.
Wyniki: Stężenie HbA1c w granicach 8-10% istotnie wiąże się ze zwiększoną częstością występowania spontanicznego VT, niezależnie od czasu trwania odstępu QT lub QTc.
Wnioski: Indeks glikemiczny jest istotnym predykatorem wystąpienia spontanicznego VT, niezależnie od czasu trwania odstępu QT. Optymalna kontrola poziomu glikemii pomaga zredukować częstość występowania VT oraz przypadków nagłej śmierci sercowej u chorych na cukrzycę z grupy dużego ryzyka. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 484-491)

Abstract


Wstęp: Mimo że choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną śmiertelności wśród chorych na cukrzycę wciąż niewiele wiadomo na temat wpływu kontroli poziomu glikemii na częstość występowania częstoskurczów komorowych (VT). Celem pracy było zbadanie, czy stężenie hemoglobiny glikowanej wpływa na częstość VT.
Metody: Przeprowadzono retrospektywne badanie obejmujące 336 osób z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca - zarówno chorych na cukrzycę, jak i bez tego schorzenia.
Wyniki: Stężenie HbA1c w granicach 8-10% istotnie wiąże się ze zwiększoną częstością występowania spontanicznego VT, niezależnie od czasu trwania odstępu QT lub QTc.
Wnioski: Indeks glikemiczny jest istotnym predykatorem wystąpienia spontanicznego VT, niezależnie od czasu trwania odstępu QT. Optymalna kontrola poziomu glikemii pomaga zredukować częstość występowania VT oraz przypadków nagłej śmierci sercowej u chorych na cukrzycę z grupy dużego ryzyka. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 484-491)
Get Citation

Keywords

arytmie serca; elektrofizjologia kliniczna; leki; cukrzyca typu 2

About this article
Title

Suboptymalna kontrola poziomu glikemii a jej związek z niezależnym od czasu trwania odstępu QT zwiększonym ryzykiem wystąpienia arytmii komorowych u pacjentów z populacji dużego ryzyka

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 9 (2006)

Article type

Original paper

Pages

484-491

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):484-491.

Keywords

arytmie serca
elektrofizjologia kliniczna
leki
cukrzyca typu 2

Authors

Carol Chen-Scarabelli i Tiziano M. Scarabelli

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl