open access

Vol 1, No 9 (2006)
Review Papers
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków - 40 lat od wprowadzenia metody do praktyki klinicznej

Dominika Berent, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta i Jan H. Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):473-478.

open access

Vol 1, No 9 (2006)
Review Papers
Published online: 2007-01-22

Abstract

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią w praktyce klinicznej. Mimo 4 dekad od wprowadzenia kardiowersji elektrycznej do praktyki klinicznej metoda ta pozostaje najbardziej skutecznym sposobem przywrócenia rytmu zatokowego. Niniejsze opracowanie przedstawia aktualne poglądy dotyczące zastosowania i przeprowadzenia kardiowersji elektrycznej, właściwego przygotowania chorego do zabiegu oraz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem tej procedury medycznej. Omówiono również możliwości nowych defibrylatorów wyposażonych w funkcję aplikacji prądu o morfologii dwufazowej. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 473-478)

Abstract

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią w praktyce klinicznej. Mimo 4 dekad od wprowadzenia kardiowersji elektrycznej do praktyki klinicznej metoda ta pozostaje najbardziej skutecznym sposobem przywrócenia rytmu zatokowego. Niniejsze opracowanie przedstawia aktualne poglądy dotyczące zastosowania i przeprowadzenia kardiowersji elektrycznej, właściwego przygotowania chorego do zabiegu oraz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem tej procedury medycznej. Omówiono również możliwości nowych defibrylatorów wyposażonych w funkcję aplikacji prądu o morfologii dwufazowej. (Folia Cardiologica Excerpta 2006; 1: 473-478)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; kardiowersja elektryczna

About this article
Title

Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków - 40 lat od wprowadzenia metody do praktyki klinicznej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 9 (2006)

Pages

473-478

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(9):473-478.

Keywords

migotanie przedsionków
kardiowersja elektryczna

Authors

Dominika Berent
Paweł Ptaszyński
Jan Ruta i Jan H. Goch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl