open access

Vol 2, No 1 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Otyłość a stężenie adiponektyny w ostrym zawale serca

Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Jan Komorowski, Marek Maciejewski, Monika Piechowiak, Joanna Jankiewicz-Wika i Jan Henryk Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):35-43.

open access

Vol 2, No 1 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-01-22

Abstract


Wstęp: U osób otyłych oraz pacjentów z chorobą wieńcową stwierdza się niskie stężenie adiponektyny, hormonopodobnego peptydu, wydzielanego przez tkankę tłuszczową. Celem badania była ocena wpływu otyłości na stężenie adiponektyny i korelacji stężenia adiponektyny z parametrami antropometrycznymi oraz czynnikami ryzyka miażdżycy u mężczyzn z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaniem objęto dwie grupy pacjentów z pierwszym zawałem serca: 40 mężczyzn otyłych i 40 mężczyzn szczupłych. Zmierzono obwód talii i bioder oraz obliczono wskaźnik talia–biodra, oznaczono stężenie białka C-reaktywnego, kwasu moczowego, glukozy na czczo, profil lipidowy i stężenie adiponektyny.
Wyniki: Średnie stężenie adiponektyny było znacząco niższe u pacjentów otyłych niż u osób szczupłych (6,80 mg/ml ± 4,31 vs. 11,18 mg/ml ± 7,19; p < 0,01). Stężenie adiponektyny korelowało ujemnie ze skurczowym ciśnieniem tętniczym, stężeniem glukozy na czczo, triglicerydów, białka C-reaktywnego i kwasu moczowego oraz z pomiarami antropometrycznymi, przy czym najsilniejszą zależność stwierdzono z obwodem talii. Stężenie adiponektyny korelowało dodatnio z wiekiem i stężeniem cholesterolu frakcji HDL. Wykazano istotny związek między stężeniem adiponektyny a stężeniem cholesterolu frakcji HDL, obwodem talii oraz stężeniem triglicerydów. Te niezależne zmienne w 39% wyjaśniały zmienność osoczowego stężenia adiponektyny.
Wnioski: U pacjentów z ostrym zawałem serca otyłość wiąże się ze zmniejszonym stężeniem adiponektyny. Niskie stężenie adiponektyny współistnieje z aterogennym profilem lipidowym oraz podwyższonym stężeniem markerów stanu zapalnego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 35-43)

Abstract


Wstęp: U osób otyłych oraz pacjentów z chorobą wieńcową stwierdza się niskie stężenie adiponektyny, hormonopodobnego peptydu, wydzielanego przez tkankę tłuszczową. Celem badania była ocena wpływu otyłości na stężenie adiponektyny i korelacji stężenia adiponektyny z parametrami antropometrycznymi oraz czynnikami ryzyka miażdżycy u mężczyzn z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaniem objęto dwie grupy pacjentów z pierwszym zawałem serca: 40 mężczyzn otyłych i 40 mężczyzn szczupłych. Zmierzono obwód talii i bioder oraz obliczono wskaźnik talia–biodra, oznaczono stężenie białka C-reaktywnego, kwasu moczowego, glukozy na czczo, profil lipidowy i stężenie adiponektyny.
Wyniki: Średnie stężenie adiponektyny było znacząco niższe u pacjentów otyłych niż u osób szczupłych (6,80 mg/ml ± 4,31 vs. 11,18 mg/ml ± 7,19; p < 0,01). Stężenie adiponektyny korelowało ujemnie ze skurczowym ciśnieniem tętniczym, stężeniem glukozy na czczo, triglicerydów, białka C-reaktywnego i kwasu moczowego oraz z pomiarami antropometrycznymi, przy czym najsilniejszą zależność stwierdzono z obwodem talii. Stężenie adiponektyny korelowało dodatnio z wiekiem i stężeniem cholesterolu frakcji HDL. Wykazano istotny związek między stężeniem adiponektyny a stężeniem cholesterolu frakcji HDL, obwodem talii oraz stężeniem triglicerydów. Te niezależne zmienne w 39% wyjaśniały zmienność osoczowego stężenia adiponektyny.
Wnioski: U pacjentów z ostrym zawałem serca otyłość wiąże się ze zmniejszonym stężeniem adiponektyny. Niskie stężenie adiponektyny współistnieje z aterogennym profilem lipidowym oraz podwyższonym stężeniem markerów stanu zapalnego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 35-43)
Get Citation

Keywords

otyłość; adiponektyna; zawał serca

About this article
Title

Otyłość a stężenie adiponektyny w ostrym zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 1 (2007)

Pages

35-43

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):35-43.

Keywords

otyłość
adiponektyna
zawał serca

Authors

Katarzyna Piestrzeniewicz
Katarzyna Łuczak
Jan Komorowski
Marek Maciejewski
Monika Piechowiak
Joanna Jankiewicz-Wika i Jan Henryk Goch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl