Vol 2, No 1 (2007)

Date published: 2007-01-22

Table of Contents

open access

Review Papers

Leczenie metaboliczne w nowoczesnej farmakoterapii choroby wieńcowej

Marek Chmielewski i Artur Mamcarz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):1-6.

Co warto wiedzieć o jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową?

Arkadiusz Pietrasik i Krzysztof Filipiak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):7-11.
Prace badawcze - przedruk

Ocena wyników inwazyjnego leczenia zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej u chorych we wstrząsie kardiogennym

Joanna Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Mirosław Jabłoński, Tomasz Białoszyński, Marek Koziński, Zofia Grąbczewska i Grzegorz Grześk

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):18-26.

Wpływ funkcji nerek oraz wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na wartość kompleksu intima-media tętnic obwodowych

Anna Lisowska, Włodzimierz Jerzy Musiał, Piotr Lisowski, Małgorzata Knapp, Jolanta Małyszko, Grażyna Latocha-Korecka i Hanna Bachórzewska-Gajewska

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):27-34.

Otyłość a stężenie adiponektyny w ostrym zawale serca

Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Jan Komorowski, Marek Maciejewski, Monika Piechowiak, Joanna Jankiewicz-Wika i Jan Henryk Goch

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):35-43.
Prace poglądowe - przedruk

Leczenie trombolityczne w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Andrzej Mysiak, Przemysław Nowicki i Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):12-17.
Prace kazuistyczne - przedruk

Udana ewakuacja stentu z tętnicy nerkowej przemieszczonego podczas przezskórnej interwencji wieńcowej

Robert Juszkat, Mieczysław Dziarmaga, Bartosz Żabicki i Bartosz Bychowiec

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):44-48.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl