open access

Vol 2, No 1 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Wpływ funkcji nerek oraz wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na wartość kompleksu intima-media tętnic obwodowych

Anna Lisowska, Włodzimierz Jerzy Musiał, Piotr Lisowski, Małgorzata Knapp, Jolanta Małyszko, Grażyna Latocha-Korecka i Hanna Bachórzewska-Gajewska
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):27-34.

open access

Vol 2, No 1 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-01-22

Abstract


Wstęp: Pomiar kompleksu błona wewnętrzna–błona środkowa (IMT) tętnic obwodowych pozwala na lepszą stratyfikację ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, co ma istotne znaczenie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, szczególnie zagrożonych rozwojem zmian miażdżycowych. Celem pracy była analiza, czy parametry wydolności nerek oraz wybrane czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy wpływają na wartość IMT tętnic obwodowych.
Metody: Badaniem objęto 231 chorych poddanych koronarografii, u których równocześnie wykonywano badanie ultrasonograficzne następujących naczyń: tętnicy szyjnej wspólnej, opuszki tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej wspólnej. Oceniano IMT oraz obecność blaszek miażdżycowych. Określano funkcję nerek oraz wybrane parametry kliniczne i biochemiczne ryzyka rozwoju miażdżycy. Analizowano 2 grupy chorych: 200 osób z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową (grupa badana) i 31 pacjentów bez zmian w naczyniach wieńcowych (grupa kontrolna).
Wyniki: Wykazano istotną ujemną korelację między wartością filtracji kłębuszkowej a grubością IMT w tętnicy szyjnej wspólnej (p < 0,001) i opuszce tej tętnicy (p < 0,05). U pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wartość IMT tętnicy szyjnej wspólnej była istotnie statystycznie większa (0,95 ± 0,30 vs. 0,87 ± 0,20, p = 0,034). Hipercholesterolemia nie wpływała na grubość IMT tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej wspólnej. Nie wykazano również zależności pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a IMT.
Wnioski: U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stwierdza się większe wartości IMT tętnicy szyjnej wspólnej. Wydaje się, że pomiar IMT może stanowić wartościową nieinwazyjną metodę oceny przedklinicznego etapu rozwoju zmian miażdżycowych u tych pacjentów. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 27-34)

Abstract


Wstęp: Pomiar kompleksu błona wewnętrzna–błona środkowa (IMT) tętnic obwodowych pozwala na lepszą stratyfikację ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, co ma istotne znaczenie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, szczególnie zagrożonych rozwojem zmian miażdżycowych. Celem pracy była analiza, czy parametry wydolności nerek oraz wybrane czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy wpływają na wartość IMT tętnic obwodowych.
Metody: Badaniem objęto 231 chorych poddanych koronarografii, u których równocześnie wykonywano badanie ultrasonograficzne następujących naczyń: tętnicy szyjnej wspólnej, opuszki tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej wspólnej. Oceniano IMT oraz obecność blaszek miażdżycowych. Określano funkcję nerek oraz wybrane parametry kliniczne i biochemiczne ryzyka rozwoju miażdżycy. Analizowano 2 grupy chorych: 200 osób z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową (grupa badana) i 31 pacjentów bez zmian w naczyniach wieńcowych (grupa kontrolna).
Wyniki: Wykazano istotną ujemną korelację między wartością filtracji kłębuszkowej a grubością IMT w tętnicy szyjnej wspólnej (p < 0,001) i opuszce tej tętnicy (p < 0,05). U pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wartość IMT tętnicy szyjnej wspólnej była istotnie statystycznie większa (0,95 ± 0,30 vs. 0,87 ± 0,20, p = 0,034). Hipercholesterolemia nie wpływała na grubość IMT tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej wspólnej. Nie wykazano również zależności pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a IMT.
Wnioski: U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stwierdza się większe wartości IMT tętnicy szyjnej wspólnej. Wydaje się, że pomiar IMT może stanowić wartościową nieinwazyjną metodę oceny przedklinicznego etapu rozwoju zmian miażdżycowych u tych pacjentów. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 27-34)
Get Citation

Keywords

kompleks intima-media tętnic obwodowych; funkcja nerek; czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

About this article
Title

Wpływ funkcji nerek oraz wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na wartość kompleksu intima-media tętnic obwodowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 1 (2007)

Pages

27-34

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):27-34.

Keywords

kompleks intima-media tętnic obwodowych
funkcja nerek
czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Authors

Anna Lisowska
Włodzimierz Jerzy Musiał
Piotr Lisowski
Małgorzata Knapp
Jolanta Małyszko
Grażyna Latocha-Korecka i Hanna Bachórzewska-Gajewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl