open access

Vol 2, No 1 (2007)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Leczenie trombolityczne w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Andrzej Mysiak, Przemysław Nowicki i Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):12-17.

open access

Vol 2, No 1 (2007)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2007-01-22

Abstract

W licznych badaniach eksperymentalnych oraz w obserwacjach klinicznych dowiedziono, że natychmiast po zatrzymaniu krążenia następuje znacząca aktywacja płytek krwi i układu krzepnięcia, co nie jest równoważone endogenną fibrynolizą i prowadzi do uogólnionego odkładania złogów fibryny w naczyniach oraz do powstawania mikrozakrzepów. Proces ten rozwija się w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i przenosi się na okres poresuscytacyjny. Istnieją prace doświadczalne i badania kliniczne, których wyniki wskazują, że leczenie heparyną i zastosowanie trombolizy może zwiększać przeżywalność po incydencie nagłego zatrzymania krążenia. Leczenie trombolityczne staje się więc nową metodą stwarzającą szanse na poprawę rokowania u pacjentów po tym incydencie. Obecnie jest oczywiste, że terapię fibrynolityczną lub trombolityczną można stosować w ostrej zatorowości płucnej, co przyczynia się do stabilizacji hemodynamicznej pacjenta. W dotychczasowych badaniach wykazano, że tego rodzaju leczenie, stosowane podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej po przedłużonym zatrzymaniu krążenia w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, zwiększa przeżywalność i poprawia stan neurologiczny pacjentów w okresie poresuscytacyjnym. Pełne potwierdzenie tych obserwacji wymaga kontynuowania dalszych wieloośrodkowych, randomizowanych badań. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 12-17)

Abstract

W licznych badaniach eksperymentalnych oraz w obserwacjach klinicznych dowiedziono, że natychmiast po zatrzymaniu krążenia następuje znacząca aktywacja płytek krwi i układu krzepnięcia, co nie jest równoważone endogenną fibrynolizą i prowadzi do uogólnionego odkładania złogów fibryny w naczyniach oraz do powstawania mikrozakrzepów. Proces ten rozwija się w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i przenosi się na okres poresuscytacyjny. Istnieją prace doświadczalne i badania kliniczne, których wyniki wskazują, że leczenie heparyną i zastosowanie trombolizy może zwiększać przeżywalność po incydencie nagłego zatrzymania krążenia. Leczenie trombolityczne staje się więc nową metodą stwarzającą szanse na poprawę rokowania u pacjentów po tym incydencie. Obecnie jest oczywiste, że terapię fibrynolityczną lub trombolityczną można stosować w ostrej zatorowości płucnej, co przyczynia się do stabilizacji hemodynamicznej pacjenta. W dotychczasowych badaniach wykazano, że tego rodzaju leczenie, stosowane podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej po przedłużonym zatrzymaniu krążenia w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, zwiększa przeżywalność i poprawia stan neurologiczny pacjentów w okresie poresuscytacyjnym. Pełne potwierdzenie tych obserwacji wymaga kontynuowania dalszych wieloośrodkowych, randomizowanych badań. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 12-17)
Get Citation

Keywords

zatrzymanie krążenia; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; leczenie trombolityczne

About this article
Title

Leczenie trombolityczne w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 1 (2007)

Pages

12-17

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):12-17.

Keywords

zatrzymanie krążenia
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
leczenie trombolityczne

Authors

Andrzej Mysiak
Przemysław Nowicki i Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl