open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03
Get Citation

Zmniejszenie amplitudy zespołu QRS u młodych kobiet uprawiających sport podczas początkowego okresu intensywnego treningu fizycznego trwającego 21 miesięcy

Ljuba Bacharova, Martina Tibenska, Dana Kucerova, Olga Kyselovicova, Helena Medekova i Jan Kyselovic
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):477-484.

open access

Vol 2, No 10 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-10-03

Abstract


Wstęp: Celem niniejszego badania była ocena zmian wartości amplitudy napięcia zespołu QRS u młodych kobiet uprawiających sport podczas 21-miesięcznego okresu intensywnego treningu rywalizacyjnego w zakresie aerobiku gimnastycznego.
Metody: Przez okres 21 miesięcy w grupie uprawiających sport 12 młodych kobiet w wieku 13-17 lat (średnio 13,8 roku) w co 3-miesięcznych odstępach analizowano parametry antropometryczne, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki 12-odprowadzeniowego badania elektrokardiograficznego. Analizie poddano wyliczone wcześniej: wskaźnik Sokołowa- Lyona (SLI) oraz wartość tak zwanego maksymalnego wektora przestrzennego zespołu QRS (QRSmax), ocenionego na podstawie wartości amplitudy załamków: R w odprowadzeniu V5 (RV5), R w odprowadzeniu aVF (RaVF) oraz S w odprowadzeniu V2 (SV2).
Wyniki: Średnia wartość QRSmax oraz SLI stopniowo zmniejszyła się podczas trwania okresu treningu. Różnica między średnią wartością QRSmax na początku oraz na końcu badania wynosiła: -0,8 mV (30,8%, p < 0,001), zaś pomiędzy początkową i końcową wartością SLI: -0,6 mV (24%, p < 0,001). Parametry antropometryczne uległy jedynie niewielkiej zmianie, częstość akcji serca oraz skurczowe ciśnienie tętnicze nie zmieniły się w istotny sposób.
Wnioski: W badaniu wykazano, że wdrożenie trwającego 21 miesięcy rywalizacyjnego treningu w zakresie aerobiku gimnastycznego spowodowało zmniejszenie wartości maksymalnego wektora przestrzennego zespołu QRS. Wyniki te są odmienne niż klasyczna hipoteza, na której opiera się elektrokardiograficzna diagnostyka przerostu lewej komory oraz zgodne z założeniami hipotezy alternatywnej, mówiącej o relatywnym obniżeniu wartości woltażu podczas wstępnej fazy rozwoju przerostu lewej komory. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 477–484)

Abstract


Wstęp: Celem niniejszego badania była ocena zmian wartości amplitudy napięcia zespołu QRS u młodych kobiet uprawiających sport podczas 21-miesięcznego okresu intensywnego treningu rywalizacyjnego w zakresie aerobiku gimnastycznego.
Metody: Przez okres 21 miesięcy w grupie uprawiających sport 12 młodych kobiet w wieku 13-17 lat (średnio 13,8 roku) w co 3-miesięcznych odstępach analizowano parametry antropometryczne, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki 12-odprowadzeniowego badania elektrokardiograficznego. Analizie poddano wyliczone wcześniej: wskaźnik Sokołowa- Lyona (SLI) oraz wartość tak zwanego maksymalnego wektora przestrzennego zespołu QRS (QRSmax), ocenionego na podstawie wartości amplitudy załamków: R w odprowadzeniu V5 (RV5), R w odprowadzeniu aVF (RaVF) oraz S w odprowadzeniu V2 (SV2).
Wyniki: Średnia wartość QRSmax oraz SLI stopniowo zmniejszyła się podczas trwania okresu treningu. Różnica między średnią wartością QRSmax na początku oraz na końcu badania wynosiła: -0,8 mV (30,8%, p < 0,001), zaś pomiędzy początkową i końcową wartością SLI: -0,6 mV (24%, p < 0,001). Parametry antropometryczne uległy jedynie niewielkiej zmianie, częstość akcji serca oraz skurczowe ciśnienie tętnicze nie zmieniły się w istotny sposób.
Wnioski: W badaniu wykazano, że wdrożenie trwającego 21 miesięcy rywalizacyjnego treningu w zakresie aerobiku gimnastycznego spowodowało zmniejszenie wartości maksymalnego wektora przestrzennego zespołu QRS. Wyniki te są odmienne niż klasyczna hipoteza, na której opiera się elektrokardiograficzna diagnostyka przerostu lewej komory oraz zgodne z założeniami hipotezy alternatywnej, mówiącej o relatywnym obniżeniu wartości woltażu podczas wstępnej fazy rozwoju przerostu lewej komory. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 477–484)
Get Citation

Keywords

elektrokardiogram; amplituda napięcia zespołu QRS; młodzi sportowcy; kobiety

About this article
Title

Zmniejszenie amplitudy zespołu QRS u młodych kobiet uprawiających sport podczas początkowego okresu intensywnego treningu fizycznego trwającego 21 miesięcy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 10 (2007)

Pages

477-484

Published online

2007-10-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):477-484.

Keywords

elektrokardiogram
amplituda napięcia zespołu QRS
młodzi sportowcy
kobiety

Authors

Ljuba Bacharova
Martina Tibenska
Dana Kucerova
Olga Kyselovicova
Helena Medekova i Jan Kyselovic

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl