Vol 2, No 10 (2007)

Date published: 2007-10-03

Table of Contents

open access

Case Reports

„Sercowe incidentaloma”: niescalenie mięśnia sercowego lewej komory w rodzinnie występującej chorobie wieńcowej

D. Bortolo Martini, Claudio Sperotto i Li Zhang

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):498-502.
Listy
Prace badawcze

Wczesne czynniki predykcyjne niekorzystnej przebudowy lewej komory u chorych po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Barbara Brzezińska, Leszek Sokalski i Joanna Jaroch

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):459-467.

Zależność między leptyną a otyłością i czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u mężczyzn z ostrym zawałem serca

Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Jan Komorowski, Marek Maciejewski i Jan Henryk Goch

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):468-476.

Zmniejszenie amplitudy zespołu QRS u młodych kobiet uprawiających sport podczas początkowego okresu intensywnego treningu fizycznego trwającego 21 miesięcy

Ljuba Bacharova, Martina Tibenska, Dana Kucerova, Olga Kyselovicova, Helena Medekova i Jan Kyselovic

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):477-484.

Wpływ palenia tytoniu na parametry funkcji rozkurczowej lewej komory, w tym na Vp jako nowszy i bardziej wiarygodny parametr

Ahmet Yilmaz, Kenan Yalta, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yilmaz, Alim Erdem, Filiz Karadas, Ali Ozyol i Izzet Tandogan

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):485-491.

Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca

Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Karina Wierzbowska-Drabik i Maria Krzemińska-Pakuła

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):492-497.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl