open access

Vol 2, No 10 (2007)
Case report
Published online: 2007-10-03
Get Citation

„Sercowe incidentaloma”: niescalenie mięśnia sercowego lewej komory w rodzinnie występującej chorobie wieńcowej

D. Bortolo Martini, Claudio Sperotto i Li Zhang
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):498-502.

open access

Vol 2, No 10 (2007)
Case Reports
Published online: 2007-10-03

Abstract

Genetyka odgrywa często ważną rolę w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. W niniejszym artykule przedstawiono informacje na temat nowo zidentyfikowanej rodziny z genetycznie uwarunkowaną chorobą wieńcową (CAD) i niescaleniem mięśnia sercowego lewej komory (LVNC). U 52-letniego mężczyzny z ostrym zespołem wieńcowym, którego przyjęto do szpitala w celu rewaskularyzacji, "przypadkowo" wykryto LVNC. W dwuwymiarowym badaniu echokardiograficznym warstwa nasierdziowa wydawała się cienka i zbita, natomiast warstwa wsierdziowa koniuszka lewej komory była skrajnie pogrubiała, z wyraźnym beleczkowaniem i głębokim zachyłkami międzybeleczkowymi w obrębie struktury przypominającej kanał. Wywiady rodzinne ujawniły, że u 47-letniego brata pacjenta także występowało LVNC, ale o mniejszym nasileniu. U matki chorego stwierdzono dwie struny rzekome w koniuszku lewej komory, a u obojga rodziców - zaawansowaną CAD. Niescalenie mięśnia sercowego lewej komory zostało "przypadkowo" wykryte w rodzinie z genetycznie uwarunkowaną CAD. Ekspresja choroby u dotkniętych nią osób jest różna. Kwestia, czy to jednoczesne występowanie obu chorób jest przypadkowe, czy wynika ze związku genetycznego, wymaga przeprowadzenia dalszych badań. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 498–502).

Abstract

Genetyka odgrywa często ważną rolę w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. W niniejszym artykule przedstawiono informacje na temat nowo zidentyfikowanej rodziny z genetycznie uwarunkowaną chorobą wieńcową (CAD) i niescaleniem mięśnia sercowego lewej komory (LVNC). U 52-letniego mężczyzny z ostrym zespołem wieńcowym, którego przyjęto do szpitala w celu rewaskularyzacji, "przypadkowo" wykryto LVNC. W dwuwymiarowym badaniu echokardiograficznym warstwa nasierdziowa wydawała się cienka i zbita, natomiast warstwa wsierdziowa koniuszka lewej komory była skrajnie pogrubiała, z wyraźnym beleczkowaniem i głębokim zachyłkami międzybeleczkowymi w obrębie struktury przypominającej kanał. Wywiady rodzinne ujawniły, że u 47-letniego brata pacjenta także występowało LVNC, ale o mniejszym nasileniu. U matki chorego stwierdzono dwie struny rzekome w koniuszku lewej komory, a u obojga rodziców - zaawansowaną CAD. Niescalenie mięśnia sercowego lewej komory zostało "przypadkowo" wykryte w rodzinie z genetycznie uwarunkowaną CAD. Ekspresja choroby u dotkniętych nią osób jest różna. Kwestia, czy to jednoczesne występowanie obu chorób jest przypadkowe, czy wynika ze związku genetycznego, wymaga przeprowadzenia dalszych badań. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 498–502).
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; niescalenie mięśnia sercowego

About this article
Title

„Sercowe incidentaloma”: niescalenie mięśnia sercowego lewej komory w rodzinnie występującej chorobie wieńcowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 10 (2007)

Article type

Case report

Pages

498-502

Published online

2007-10-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(10):498-502.

Keywords

choroba wieńcowa
niescalenie mięśnia sercowego

Authors

D. Bortolo Martini
Claudio Sperotto i Li Zhang

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl