open access

Vol 2, No 11 (2007)
Review paper
Published online: 2007-10-31
Get Citation

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia opornego

James A. Sloand, Sangeetha L. Balakrishnan, Michael W. Fong i John D. Bisognano
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):511-523.

open access

Vol 2, No 11 (2007)
Review Papers
Published online: 2007-10-31

Abstract

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych przyczyn udarów mózgu, chorób serca i nerek. Mimo że w ciągu ostatniego półwiecza opracowano wiele leków hipotensyjnych, odpowiednie leczenie nadciśnienia pozostaje dużym problemem. W badaniu NHANES III wykazano, że tylko u 29% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Stanach Zjednoczonych uzyskuje się ciśnienie mniejsze niż 140/90 mm Hg. Nadciśnienie oporne definiuje się jako ciśnienie utrzymujące się na poziomie powyżej 140/90 mm Hg pomimo stosowania racjonalnego połączenia 3 lub więcej leków hipotensyjnych, w tym diuretyku. Częstość występowania rzeczywistego nadciśnienia opornego w specjalistycznych ośrodkach leczenia nadciśnienia tętniczego wynosi jedynie około 11-13%. Większą częstość występowania stwierdza się w populacjach osób z powikłaniami narządowymi, takimi jak choroby serca lub nerek, u których przyjęto obecnie niższe docelowe wartości ciśnienia. Określenie możliwej przyczyny (lub przyczyn) nadciśnienia opornego jest wyzwaniem dla wszystkich klinicystów, ale ma zasadnicze znaczenie w ostatecznym wyborze rozwiązania terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest ułatwienie klinicystom wykrywania przyczyn i określania potencjalnych sposobów terapii nadciśnienia opornego. Przedstawiono diagnostykę i leczenie częstszych postaci wtórnego nadciśnienia, a także możliwości terapii nadciśnienia opornego. Uwzględniono również nowsze metody, z których część jest wciąż w fazie badań klinicznych i omówiono ich przydatność w przyszłości. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 511-523)

Abstract

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych przyczyn udarów mózgu, chorób serca i nerek. Mimo że w ciągu ostatniego półwiecza opracowano wiele leków hipotensyjnych, odpowiednie leczenie nadciśnienia pozostaje dużym problemem. W badaniu NHANES III wykazano, że tylko u 29% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Stanach Zjednoczonych uzyskuje się ciśnienie mniejsze niż 140/90 mm Hg. Nadciśnienie oporne definiuje się jako ciśnienie utrzymujące się na poziomie powyżej 140/90 mm Hg pomimo stosowania racjonalnego połączenia 3 lub więcej leków hipotensyjnych, w tym diuretyku. Częstość występowania rzeczywistego nadciśnienia opornego w specjalistycznych ośrodkach leczenia nadciśnienia tętniczego wynosi jedynie około 11-13%. Większą częstość występowania stwierdza się w populacjach osób z powikłaniami narządowymi, takimi jak choroby serca lub nerek, u których przyjęto obecnie niższe docelowe wartości ciśnienia. Określenie możliwej przyczyny (lub przyczyn) nadciśnienia opornego jest wyzwaniem dla wszystkich klinicystów, ale ma zasadnicze znaczenie w ostatecznym wyborze rozwiązania terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest ułatwienie klinicystom wykrywania przyczyn i określania potencjalnych sposobów terapii nadciśnienia opornego. Przedstawiono diagnostykę i leczenie częstszych postaci wtórnego nadciśnienia, a także możliwości terapii nadciśnienia opornego. Uwzględniono również nowsze metody, z których część jest wciąż w fazie badań klinicznych i omówiono ich przydatność w przyszłości. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 511-523)
Get Citation

Keywords

nadciśnienie oporne; etiologia; leczenie

About this article
Title

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia opornego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 11 (2007)

Article type

Review paper

Pages

511-523

Published online

2007-10-31

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):511-523.

Keywords

nadciśnienie oporne
etiologia
leczenie

Authors

James A. Sloand
Sangeetha L. Balakrishnan
Michael W. Fong i John D. Bisognano

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl