open access

Vol 2, No 2 (2007)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2007-03-16
Get Citation

Urządzenia wspomagające pracę komór: leczenie pomostowe do momentu uzyskania ponownej wydolności komory lub do czasu przeszczepu oraz leczenie docelowe

Agata Bielecka
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(2):54-64.

open access

Vol 2, No 2 (2007)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2007-03-16

Abstract

Mimo postępów w zakresie farmakoterapii dotyczących skutecznej blokady neurohumoralnej u chorych z niewydolnością serca, ciągle zwiększa się liczba chorych z nasilonymi objawami, a chorobowość związana z niewydolnością serca i wskaźniki śmiertelności są nadal wysokie. Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia krańcowej niewydolności serca jest przeszczepienie serca. Jednak znacznym jej ograniczeniem jest brak organów do transplantacji. Z tego powodu rośnie znaczenie urządzeń, które mogą skutecznie podtrzymać funkcję układu krążenia u ciężko chorych pacjentów z niewydolnością serca. Ich zastosowanie może stanowić leczenie pomostowe zanim będzie możliwa transplantacja serca. W badaniu REMATCH wykazano, że urządzenia mogą też spełniać rolę leczenia docelowego u chorych niekwalifikujących się do przeszczepu. Najnowsze badania wskazują, że urządzenia do wspomagania lewej komory mogą też służyć jako pomost do wyleczenia. Oprócz produktów firm zagranicznych dostępny jest także polski system (PCAS) przygotowywany obecnie do wprowadzenia na rynek międzynarodowy. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 54–64)

Abstract

Mimo postępów w zakresie farmakoterapii dotyczących skutecznej blokady neurohumoralnej u chorych z niewydolnością serca, ciągle zwiększa się liczba chorych z nasilonymi objawami, a chorobowość związana z niewydolnością serca i wskaźniki śmiertelności są nadal wysokie. Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia krańcowej niewydolności serca jest przeszczepienie serca. Jednak znacznym jej ograniczeniem jest brak organów do transplantacji. Z tego powodu rośnie znaczenie urządzeń, które mogą skutecznie podtrzymać funkcję układu krążenia u ciężko chorych pacjentów z niewydolnością serca. Ich zastosowanie może stanowić leczenie pomostowe zanim będzie możliwa transplantacja serca. W badaniu REMATCH wykazano, że urządzenia mogą też spełniać rolę leczenia docelowego u chorych niekwalifikujących się do przeszczepu. Najnowsze badania wskazują, że urządzenia do wspomagania lewej komory mogą też służyć jako pomost do wyleczenia. Oprócz produktów firm zagranicznych dostępny jest także polski system (PCAS) przygotowywany obecnie do wprowadzenia na rynek międzynarodowy. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 54–64)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; urządzenia do wspomagania komór; przeszczepienie serca

About this article
Title

Urządzenia wspomagające pracę komór: leczenie pomostowe do momentu uzyskania ponownej wydolności komory lub do czasu przeszczepu oraz leczenie docelowe

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 2 (2007)

Pages

54-64

Published online

2007-03-16

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(2):54-64.

Keywords

niewydolność serca
urządzenia do wspomagania komór
przeszczepienie serca

Authors

Agata Bielecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl