open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace kazuistyczne - przedruk
Published online: 2007-03-19
Get Citation

Zespół balotującego koniuszka

Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter, Anna Król, Marek Koziński, Jacek Dybowski, Adam Sukiennik, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):120-123.

open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace kazuistyczne - przedruk
Published online: 2007-03-19

Abstract

Zespół balotującego koniuszka, nazywany również kardiomiopatią takotsubo, charakteryzuje się przemijającą dysfunkcją skurczową koniuszka i środkowych segmentów ściany lewej komory oraz elektrokardiograficznymi zmianami imitującymi ostry zespół wieńcowy przy jednoczesnym braku zwężeń w nasierdziowych tętnicach wieńcowych w badaniu koronarograficznym. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 66-letniej chorej, którą przyjęto do Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK w Toruniu z rozpoznaniem ostrego zawału ściany przedniej serca w celu leczenia przezskórną angioplastyką. W koronarografii nie stwierdzono zwężeń w tętnicach wieńcowych, a w badaniu echokardiograficznym zaobserwowano akinezê koniuszka i segmentu środkowego ściany przedniej. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 120-123)

Abstract

Zespół balotującego koniuszka, nazywany również kardiomiopatią takotsubo, charakteryzuje się przemijającą dysfunkcją skurczową koniuszka i środkowych segmentów ściany lewej komory oraz elektrokardiograficznymi zmianami imitującymi ostry zespół wieńcowy przy jednoczesnym braku zwężeń w nasierdziowych tętnicach wieńcowych w badaniu koronarograficznym. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 66-letniej chorej, którą przyjęto do Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK w Toruniu z rozpoznaniem ostrego zawału ściany przedniej serca w celu leczenia przezskórną angioplastyką. W koronarografii nie stwierdzono zwężeń w tętnicach wieńcowych, a w badaniu echokardiograficznym zaobserwowano akinezê koniuszka i segmentu środkowego ściany przedniej. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 120-123)
Get Citation

Keywords

zespół balotującego koniuszka; kardiomiopatia takotsubo

About this article
Title

Zespół balotującego koniuszka

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 3 (2007)

Pages

120-123

Published online

2007-03-19

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):120-123.

Keywords

zespół balotującego koniuszka
kardiomiopatia takotsubo

Authors

Mirosław Jabłoński
Marcin Rychter
Anna Król
Marek Koziński
Jacek Dybowski
Adam Sukiennik
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl