open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-19
Get Citation

Wpływ kształtu impulsu stymulującego na próg pobudzenia komór oraz zachowanie się mięśni szkieletowych w polu operacyjnym podczas przezskórnej nieinwazyjnej stymulacji serca w warunkach znieczulenia ogólnego

Krystyna Jaworska, Fryderyk Prochaczek, Jerzy Gałecka
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):106-112.

open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-19

Abstract


Wstęp: Przezskórna stymulacja serca (TCP) u pacjentów w znieczuleniu ogólnym nie ma ograniczenia bólowego dla dużych amplitud impulsów stymulujących, ale ich stosowanie staje się źródłem ruchu mięśni szkieletowych, utrudniających chirurgowi przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu różnych kształtów impulsu stymulującego na próg pobudzenia komór, energię elektryczną przekazywaną do układu elektrodowego oraz wielkość ruchu pola operacyjnego w czasie TCP prowadzonej w warunkach znieczulenia ogólnego.
Metody: Badaniem objęto 58 pacjentów operowanych w znieczuleniu ogólnym, u których wykonano TCP kolejno impulsami o 3 kształtach (prostokąt, kwadrat sinusa i pierwiastek sinusa), o jednakowej szerokoœci podstawy (40 ms).
Wyniki: W niepełnym zwiotczeniu dla amplitud do 120 mA największą skuteczność stymulacji (94%), najniższe progi pobudzenia komór - średnio 70,5 ± 18,3 mA, a także najmniejszy ruch pola operacyjnego uzyskano dla impulsu prostokątnego. Najmniejszą energię elektryczną (śr. 44,0 ± 13,8 mJ) dostarczał do układu elektrodowego impuls o kształcie kwadrat sinusa. Najwcześniej pobudzał mięœnie szkieletowe impuls prostokątny (śr. 40,5 ± 15,6 mA), jednak w warunkach pełnego zwiotczenia progi pobudzenia mięśni szkieletowych wzrastały 2-krotnie, co prowadziło do istotnego zmniejszenia ruchu pola operacyjnego.
Wnioski: Podczas TCP w warunkach znieczulenia ogólnego impuls stymulujący o kształcie prostokątnym zapewniał najniższe progi pobudzenia komór, najmniejszy ruch pola operacyjnego oraz największą skuteczność stymulacji. Impuls o kształcie kwadrat sinusa umożliwiał przekazywanie w kierunku serca najmniejszej energii elektrycznej. Pełne zwiotczenie mięśni szkieletowych zapewniało lekarzowi wykonującemu zabieg stabilne pole operacyjne. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 106-112)

Abstract


Wstęp: Przezskórna stymulacja serca (TCP) u pacjentów w znieczuleniu ogólnym nie ma ograniczenia bólowego dla dużych amplitud impulsów stymulujących, ale ich stosowanie staje się źródłem ruchu mięśni szkieletowych, utrudniających chirurgowi przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu różnych kształtów impulsu stymulującego na próg pobudzenia komór, energię elektryczną przekazywaną do układu elektrodowego oraz wielkość ruchu pola operacyjnego w czasie TCP prowadzonej w warunkach znieczulenia ogólnego.
Metody: Badaniem objęto 58 pacjentów operowanych w znieczuleniu ogólnym, u których wykonano TCP kolejno impulsami o 3 kształtach (prostokąt, kwadrat sinusa i pierwiastek sinusa), o jednakowej szerokoœci podstawy (40 ms).
Wyniki: W niepełnym zwiotczeniu dla amplitud do 120 mA największą skuteczność stymulacji (94%), najniższe progi pobudzenia komór - średnio 70,5 ± 18,3 mA, a także najmniejszy ruch pola operacyjnego uzyskano dla impulsu prostokątnego. Najmniejszą energię elektryczną (śr. 44,0 ± 13,8 mJ) dostarczał do układu elektrodowego impuls o kształcie kwadrat sinusa. Najwcześniej pobudzał mięœnie szkieletowe impuls prostokątny (śr. 40,5 ± 15,6 mA), jednak w warunkach pełnego zwiotczenia progi pobudzenia mięśni szkieletowych wzrastały 2-krotnie, co prowadziło do istotnego zmniejszenia ruchu pola operacyjnego.
Wnioski: Podczas TCP w warunkach znieczulenia ogólnego impuls stymulujący o kształcie prostokątnym zapewniał najniższe progi pobudzenia komór, najmniejszy ruch pola operacyjnego oraz największą skuteczność stymulacji. Impuls o kształcie kwadrat sinusa umożliwiał przekazywanie w kierunku serca najmniejszej energii elektrycznej. Pełne zwiotczenie mięśni szkieletowych zapewniało lekarzowi wykonującemu zabieg stabilne pole operacyjne. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 106-112)
Get Citation

Keywords

elektroda przezskórna; stymulacja komór; znieczulenie ogólne

About this article
Title

Wpływ kształtu impulsu stymulującego na próg pobudzenia komór oraz zachowanie się mięśni szkieletowych w polu operacyjnym podczas przezskórnej nieinwazyjnej stymulacji serca w warunkach znieczulenia ogólnego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 3 (2007)

Pages

106-112

Published online

2007-03-19

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):106-112.

Keywords

elektroda przezskórna
stymulacja komór
znieczulenie ogólne

Authors

Krystyna Jaworska
Fryderyk Prochaczek
Jerzy Gałecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl