open access

Vol 2, No 4 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-13
Get Citation

Echokardiograficzna ocena morfologii oraz funkcji lewej komory u młodych piłkarzy i wyczynowych biegaczy

Piraye Kervancioglu i E. Savas Hatipoglu
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):155-160.

open access

Vol 2, No 4 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-13

Abstract

Wstęp: Długotrwały wysiłek fizyczny powoduje zmiany adaptacyjne w budowie i funkcji mięśnia lewej komory, zależne od rodzaju i intensywności uprawianego sportu. Choć przeprowadzono wiele badań opisujących echokardiograficzne odmienności serc sportowców, w dostępnym piśmiennictwie brakuje szczegółowej analizy zmian dotyczących zawodowego trenowania piłki nożnej. Celem przedstawionego badania była ocena morfologicznych zmian związanych z wyczynowym uprawianiem sportu oraz porównanie zmierzonych echokardiograficznie wymiarów, masy i funkcji skurczowej lewej komory u biegaczy i piłkarzy.
Metody: Badaniami objęto 40 piłkarzy, 18 biegaczy długo- i średniodystansowych oraz 25 mężczyzn prowadzących siedzący tryb życia (grupa kontrolna). U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne z oceną wymiarów lewej komory w prezentacji jedno- (M-mode) i dwuwymiarowej (2-D) oraz analizę przepływów za pomocą techniki fali doplerowskiej.
Wyniki: U osób uprawiających sport, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono statystycznie istotne zwiększenie wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory, masy lewej komory (również po korekcji względem wzrostu, masy i powierzchni ciała), grubości przegrody międzykomorowej oraz frakcji wyrzutowej. Nie wykazano istotnych różnic w wartościach parametrów echochokardiograficznych (z wyjątkiem wskaźnika masy lewej komory) między biegaczami a piłkarzami.
Wnioski: Przedstawione wyniki sugerują, że zwiększenie wymiarów lewej komory, podobne w obu grupach, stanowi fizjologiczną adaptację serca do wykonywanego wysiłku fizycznego.

Abstract

Wstęp: Długotrwały wysiłek fizyczny powoduje zmiany adaptacyjne w budowie i funkcji mięśnia lewej komory, zależne od rodzaju i intensywności uprawianego sportu. Choć przeprowadzono wiele badań opisujących echokardiograficzne odmienności serc sportowców, w dostępnym piśmiennictwie brakuje szczegółowej analizy zmian dotyczących zawodowego trenowania piłki nożnej. Celem przedstawionego badania była ocena morfologicznych zmian związanych z wyczynowym uprawianiem sportu oraz porównanie zmierzonych echokardiograficznie wymiarów, masy i funkcji skurczowej lewej komory u biegaczy i piłkarzy.
Metody: Badaniami objęto 40 piłkarzy, 18 biegaczy długo- i średniodystansowych oraz 25 mężczyzn prowadzących siedzący tryb życia (grupa kontrolna). U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne z oceną wymiarów lewej komory w prezentacji jedno- (M-mode) i dwuwymiarowej (2-D) oraz analizę przepływów za pomocą techniki fali doplerowskiej.
Wyniki: U osób uprawiających sport, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono statystycznie istotne zwiększenie wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory, masy lewej komory (również po korekcji względem wzrostu, masy i powierzchni ciała), grubości przegrody międzykomorowej oraz frakcji wyrzutowej. Nie wykazano istotnych różnic w wartościach parametrów echochokardiograficznych (z wyjątkiem wskaźnika masy lewej komory) między biegaczami a piłkarzami.
Wnioski: Przedstawione wyniki sugerują, że zwiększenie wymiarów lewej komory, podobne w obu grupach, stanowi fizjologiczną adaptację serca do wykonywanego wysiłku fizycznego.
Get Citation

Keywords

badanie echokardiograficzne; lewa komora; biegacze; piłkarze; sportowcy

About this article
Title

Echokardiograficzna ocena morfologii oraz funkcji lewej komory u młodych piłkarzy i wyczynowych biegaczy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 4 (2007)

Pages

155-160

Published online

2007-04-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):155-160.

Keywords

badanie echokardiograficzne
lewa komora
biegacze
piłkarze
sportowcy

Authors

Piraye Kervancioglu i E. Savas Hatipoglu

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl