open access

Vol 2, No 4 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-13
Get Citation

Poziom wiedzy dotyczącej profilaktyki przeciwzakrzepowej wśród pacjentów z migotaniem przedsionków

Krzysztof Rewiuk, Stefan Bednarz, Piotr Faryan i Tomasz Grodzicki
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):148-154.

open access

Vol 2, No 4 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-13

Abstract

Wstęp: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia przeciwkrzepliwego wymagają śœcisłej współpracy pomiędzy lekarzem a dobrze wyedukowanym pacjentem. Celem badania była ocena stanu wiedzy na temat doustnego leczenia przeciwkrzepliwego wśród pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych acenokumarolem oraz określenie zależności między poziomem tej wiedzy a wartością międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).
Metoda: Badaną grupę stanowili pacjenci z migotaniem przedsionków, długotrwale stosujący leki przeciwkrzepliwe, którzy zostali przyjęci do szpitala z różych przyczyn. W badaniu zastosowano kwestionariusz składający się z pytań dotyczących wiedzy w zakresie różnorakich aspektów leczenia. Poziom wiedzy oceniano za pomocą skali liczbowej (0-9 punktów). Pacjenci otrzymywali 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź.
Wyniki: Grupę badaną stanowiło 61 osób w wieku 46-91 lat (śr. 70,18 roku). Poziom wiedzy na temat doustnego leczenia przeciwkrzepliwego wśród badanej populacji był niski (średnia liczba punktów uzyskanych przez pacjentów: 4,19 w 9-punktowej skali). Zarówno płeć, wykształcenie, jak i przyczyna hospitalizacji nie wykazywały związku z poziomem prezentowanej wiedzy. Młodsi pacjenci (4,85 ± 1,94 vs. 3,56 ± 1,86 pkt, p = 0,01) oraz osoby z wartościami INR w zakresie terapeutycznym przy przyjęciu do szpitala (5,50 ± 1,79 vs. 3,56 ± 1,79 pkt, p = 0,0003) wykazywali się lepszym poziomem wiedzy na temat leczenia przeciwkrzepliwego.
Wnioski: Wśród pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe wiedza dotycząca terapii acenokumarolem jest niewielka i wykazuje negatywną korelację z wiekiem. Im większy był poziom wiedzy pacjentów, tym łatwiej było o lepszą kontrolę wartości INR.

Abstract

Wstęp: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia przeciwkrzepliwego wymagają śœcisłej współpracy pomiędzy lekarzem a dobrze wyedukowanym pacjentem. Celem badania była ocena stanu wiedzy na temat doustnego leczenia przeciwkrzepliwego wśród pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych acenokumarolem oraz określenie zależności między poziomem tej wiedzy a wartością międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).
Metoda: Badaną grupę stanowili pacjenci z migotaniem przedsionków, długotrwale stosujący leki przeciwkrzepliwe, którzy zostali przyjęci do szpitala z różych przyczyn. W badaniu zastosowano kwestionariusz składający się z pytań dotyczących wiedzy w zakresie różnorakich aspektów leczenia. Poziom wiedzy oceniano za pomocą skali liczbowej (0-9 punktów). Pacjenci otrzymywali 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź.
Wyniki: Grupę badaną stanowiło 61 osób w wieku 46-91 lat (śr. 70,18 roku). Poziom wiedzy na temat doustnego leczenia przeciwkrzepliwego wśród badanej populacji był niski (średnia liczba punktów uzyskanych przez pacjentów: 4,19 w 9-punktowej skali). Zarówno płeć, wykształcenie, jak i przyczyna hospitalizacji nie wykazywały związku z poziomem prezentowanej wiedzy. Młodsi pacjenci (4,85 ± 1,94 vs. 3,56 ± 1,86 pkt, p = 0,01) oraz osoby z wartościami INR w zakresie terapeutycznym przy przyjęciu do szpitala (5,50 ± 1,79 vs. 3,56 ± 1,79 pkt, p = 0,0003) wykazywali się lepszym poziomem wiedzy na temat leczenia przeciwkrzepliwego.
Wnioski: Wśród pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe wiedza dotycząca terapii acenokumarolem jest niewielka i wykazuje negatywną korelację z wiekiem. Im większy był poziom wiedzy pacjentów, tym łatwiej było o lepszą kontrolę wartości INR.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; acenokumarol; wiedza pacjenta

About this article
Title

Poziom wiedzy dotyczącej profilaktyki przeciwzakrzepowej wśród pacjentów z migotaniem przedsionków

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 4 (2007)

Pages

148-154

Published online

2007-04-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):148-154.

Keywords

migotanie przedsionków
acenokumarol
wiedza pacjenta

Authors

Krzysztof Rewiuk
Stefan Bednarz
Piotr Faryan i Tomasz Grodzicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl