open access

Vol 2, No 5 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-24
Get Citation

Wartość echokardiograficznej próby dobutaminowej w przewidywaniu poprawy klinicznej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjentów z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory

Małgorzata Knapp, Włodzimierz J. Musiał, Anna Lisowska, Tomasz Hirnle
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):201-206.

open access

Vol 2, No 5 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-24

Abstract


Wstęp: W ostatnich latach coraz więcej pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz dysfunkcją skurczową lewej komory kwalifikuje się do leczenia kardiochirurgicznego. Identyfikacja chorych odnoszących największe korzyœci z zabiegów rewaskularyzacji stanowi istotny problem. Celem niniejszego badania była ocena wartości testu obciążeniowego z dobutaminą w prognozowaniu przebiegu klinicznego po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) w grupie pacjentów z dysfunkcją niedokrwienną lewej komory.
Metody: Badaniem objęto 50 pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF < 40%) zakwalifikowanych do CABG. Przed zabiegiem wykonywano spoczynkowe badanie echokardiograficzne oraz próbę z małą dawką dobutaminy (5-10 µg/kg/min). Kolejne badania powtarzano po zabiegu oraz po 3, 6 i 12 miesiącach. Oceniano złożony punkt końcowy, na który składały się: zgony, powtórne hospitalizacje, stopień wydolności krążenia według NYHA, nasilenie dolegliwości dławicowych oraz funkcja skurczowa lewej komory.
Wyniki: W analizie zarówno jedno-, jak i wieloczynnikowej na niekorzystne rokowanie po zabiegu CABG wpływały 2 czynniki: wywiad w kierunku nadciśnienia tętniczego (p = 0,039; OR: 4,9; 95% CI: 1,4-17,1) oraz brak poprawy kurczliwości w próbie dobutaminowej w przynajmniej 4 segmentach (p = 0,0003; OR 37,2; 95% CI: 6,3-218,4). Poprawa kurczliwości przynajmniej 4 segmentów lewej komory jest czynnikiem o najistotniejszym znaczeniu prognostycznym.
Wnioski: Wynik próby obciążeniowej z dobutaminą ma większą moc prognostyczną od parametrów klinicznych i demograficznych w przewidywaniu poprawy klinicznej. Pacjenci z negatywnymi rezultatem testu reprezentują grupę charakteryzującą się najgorszym rokowaniem. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 201-206)

Abstract


Wstęp: W ostatnich latach coraz więcej pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz dysfunkcją skurczową lewej komory kwalifikuje się do leczenia kardiochirurgicznego. Identyfikacja chorych odnoszących największe korzyœci z zabiegów rewaskularyzacji stanowi istotny problem. Celem niniejszego badania była ocena wartości testu obciążeniowego z dobutaminą w prognozowaniu przebiegu klinicznego po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) w grupie pacjentów z dysfunkcją niedokrwienną lewej komory.
Metody: Badaniem objęto 50 pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF < 40%) zakwalifikowanych do CABG. Przed zabiegiem wykonywano spoczynkowe badanie echokardiograficzne oraz próbę z małą dawką dobutaminy (5-10 µg/kg/min). Kolejne badania powtarzano po zabiegu oraz po 3, 6 i 12 miesiącach. Oceniano złożony punkt końcowy, na który składały się: zgony, powtórne hospitalizacje, stopień wydolności krążenia według NYHA, nasilenie dolegliwości dławicowych oraz funkcja skurczowa lewej komory.
Wyniki: W analizie zarówno jedno-, jak i wieloczynnikowej na niekorzystne rokowanie po zabiegu CABG wpływały 2 czynniki: wywiad w kierunku nadciśnienia tętniczego (p = 0,039; OR: 4,9; 95% CI: 1,4-17,1) oraz brak poprawy kurczliwości w próbie dobutaminowej w przynajmniej 4 segmentach (p = 0,0003; OR 37,2; 95% CI: 6,3-218,4). Poprawa kurczliwości przynajmniej 4 segmentów lewej komory jest czynnikiem o najistotniejszym znaczeniu prognostycznym.
Wnioski: Wynik próby obciążeniowej z dobutaminą ma większą moc prognostyczną od parametrów klinicznych i demograficznych w przewidywaniu poprawy klinicznej. Pacjenci z negatywnymi rezultatem testu reprezentują grupę charakteryzującą się najgorszym rokowaniem. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 201-206)
Get Citation

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe; echokardiograficzna próba obciążeniowa z dobutaminą

About this article
Title

Wartość echokardiograficznej próby dobutaminowej w przewidywaniu poprawy klinicznej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjentów z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 5 (2007)

Pages

201-206

Published online

2007-04-24

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):201-206.

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe
echokardiograficzna próba obciążeniowa z dobutaminą

Authors

Małgorzata Knapp
Włodzimierz J. Musiał
Anna Lisowska
Tomasz Hirnle

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl