Vol 2, No 5 (2007)

Date published: 2007-04-24

Table of Contents

open access

Diagnostyka obrazowa w kardiologii - przedruk

Pseudokoarktacja aorty

David A. Bluemke

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):211-212.
Prace badawcze - przedruk

Ocena prawej komory za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej a stężenie NT-proBNP w surowicy u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową

Witold Streb, Jolanta Nowak, Anna Śliwińska, Beata Spinczyk, Mariola Szulik, Agata Duszańska, Ewa Uszok-Stenzel, Mariusz Kalinowski, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński, Tomasz Kukulski

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):194-200.
Prace poglądowe - przedruk

Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego - rola elektrokardiogramu

Artur Klimczak, Jerzy K. Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Michał Chudzik, Jan H. Goch, Rafał Baranowski

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):175-182.

Niewydolność serca u dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca

Olga Trojnarska

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):183-193.
Prace kazuistyczne - przedruk

Infekcyjne zapalenie wsierdzia z pęknięciem tętniaka rzekomego opuszki aorty

Michael W. Fong, Peter Knight, John H. Schriefer, Ehab Eassa, Thomas A. Rocco Jr.

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):207-210.
Sprawozdanie

IV Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne Koszalin/Mielno 18-20 kwietnia 2007 roku

Andrzej Kutarski, Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):213-215.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl