open access

Vol 2, No 5 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-24
Get Citation

Ocena prawej komory za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej a stężenie NT-proBNP w surowicy u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową

Witold Streb, Jolanta Nowak, Anna Śliwińska, Beata Spinczyk, Mariola Szulik, Agata Duszańska, Ewa Uszok-Stenzel, Mariusz Kalinowski, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński, Tomasz Kukulski
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):194-200.

open access

Vol 2, No 5 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-04-24

Abstract


Wstęp: W przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM) często dochodzi do upośledzenia funkcji prawej komory. Celem niniejszej pracy była ocena czynności prawej komory z użyciem tkankowej echokardiografii doplerowskiej (TDI) oraz analiza związku między stężeniem N-końcowego mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-proBNP) w surowicy krwi a parametrami mechanicznymi prawej komory u chorych na DCM.
Metody: Badaniem objęto 29 osób z DCM. W zależności od stężenia NT-proBNP chorych podzielono na grupę I (n = 21), ze stężeniem NT-proBNP powyżej 500 pg/ml, i grupę II (n = 8) ze stężeniem NT-proBNP poniżej 500 pg/ml. Porównywano parametry uzyskane w trakcie badania za pomocą TDI: prędkości miokardium (VEL), odkształcenie ( e) i tempo odkształcania (SR) dla wolnej ściany prawej komory.
Wyniki: Analizowane grupy nie różniły się charakterystyką kliniczną, parametrami globalnej i regionalnej funkcji skurczowej lewej komory, a także globalnymi wskaźnikami czynności prawej komory. W grupie I stwierdzono statystycznie znamiennie niższe wartoœci maksymalnego e w segmencie koniuszkowym (-17 ± 10% vs. -29 ± 7%; p = 0,0168) i środkowym (-13 ± 6% vs. -25 ± 5%; p = 0,0023) wolnej ściany prawej komory. Ponadto w grupie I stwierdzono istotnie niższe wartości maksymalnego SR w segmencie koniuszkowym (-1,56 ± 0,6 s-1 vs. -1,071 ± 0,5 s-1; p = 0,0358) i środkowym (-0,99 ± 0,38 s-1 vs. -1,55 ± 0,37 s-1; p = 0,0044) wolnej ściany prawej komory.
Wnioski: Zaburzenia funkcji prawej komory są najwyraźniej zaznaczone w segmencie środkowym i koniuszkowym. Wartości maksymalnego e i SR dla wolnej ściany prawej komory są niższe u chorych na DCM ze stężeniem NT-proBNP powyżej 500 pg/ml w porównaniu z pacjentami z DCM i NT-proBNP poniżej 500 pg/ml. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 194-200)

Abstract


Wstęp: W przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM) często dochodzi do upośledzenia funkcji prawej komory. Celem niniejszej pracy była ocena czynności prawej komory z użyciem tkankowej echokardiografii doplerowskiej (TDI) oraz analiza związku między stężeniem N-końcowego mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-proBNP) w surowicy krwi a parametrami mechanicznymi prawej komory u chorych na DCM.
Metody: Badaniem objęto 29 osób z DCM. W zależności od stężenia NT-proBNP chorych podzielono na grupę I (n = 21), ze stężeniem NT-proBNP powyżej 500 pg/ml, i grupę II (n = 8) ze stężeniem NT-proBNP poniżej 500 pg/ml. Porównywano parametry uzyskane w trakcie badania za pomocą TDI: prędkości miokardium (VEL), odkształcenie ( e) i tempo odkształcania (SR) dla wolnej ściany prawej komory.
Wyniki: Analizowane grupy nie różniły się charakterystyką kliniczną, parametrami globalnej i regionalnej funkcji skurczowej lewej komory, a także globalnymi wskaźnikami czynności prawej komory. W grupie I stwierdzono statystycznie znamiennie niższe wartoœci maksymalnego e w segmencie koniuszkowym (-17 ± 10% vs. -29 ± 7%; p = 0,0168) i środkowym (-13 ± 6% vs. -25 ± 5%; p = 0,0023) wolnej ściany prawej komory. Ponadto w grupie I stwierdzono istotnie niższe wartości maksymalnego SR w segmencie koniuszkowym (-1,56 ± 0,6 s-1 vs. -1,071 ± 0,5 s-1; p = 0,0358) i środkowym (-0,99 ± 0,38 s-1 vs. -1,55 ± 0,37 s-1; p = 0,0044) wolnej ściany prawej komory.
Wnioski: Zaburzenia funkcji prawej komory są najwyraźniej zaznaczone w segmencie środkowym i koniuszkowym. Wartości maksymalnego e i SR dla wolnej ściany prawej komory są niższe u chorych na DCM ze stężeniem NT-proBNP powyżej 500 pg/ml w porównaniu z pacjentami z DCM i NT-proBNP poniżej 500 pg/ml. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 194-200)
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia rozstrzeniowa; funkcja komór; echokardiografia doplerowska; N-końcowy mózgowy peptyd natriuretyczny

About this article
Title

Ocena prawej komory za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej a stężenie NT-proBNP w surowicy u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 5 (2007)

Pages

194-200

Published online

2007-04-24

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):194-200.

Keywords

kardiomiopatia rozstrzeniowa
funkcja komór
echokardiografia doplerowska
N-końcowy mózgowy peptyd natriuretyczny

Authors

Witold Streb
Jolanta Nowak
Anna Śliwińska
Beata Spinczyk
Mariola Szulik
Agata Duszańska
Ewa Uszok-Stenzel
Mariusz Kalinowski
Zbigniew Kalarus
Lech Poloński
Tomasz Kukulski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl