open access

Vol 2, No 5 (2007)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2007-04-24
Get Citation

Niewydolność serca u dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca

Olga Trojnarska
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):183-193.

open access

Vol 2, No 5 (2007)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2007-04-24

Abstract

Dorośli z wrodzonymi wadami serca stanowią nieliczną, lecz anatomicznie bardzo różnorodną grupę pacjentów kardiologicznych. Przyczyną zaburzeń hemodynamicznych u tych osób bywa dysfunkcja zarówno lewej, jak i prawej komory. Istotne znaczenie ma również często obserwowane nadciśnienie płucne. Z tego powodu obecnie nie można sformułować definicji niewydolności serca u tych pacjentów. Trwają liczne badania nad określeniem znaczenia dysfunkcji poszczególnych jam serca. Jednak istotniejszą kwestią wydaje się określenie znaczenia ogólnoustrojowych czynników neurohormonalnych, a w przyszłości również czynników genetycznych odpowiedzialnych za upośledzenie wydolności serca. Dotychczas nie opracowano prostej i jednoznacznej metody oceny stopnia niewydolności serca odpowiedniej dla tej grupy chorych. Logiczną konsekwencją aktualnego stanu wiedzy jest brak wytycznych dotyczących sposobów leczenia tej populacji. Należy zatem przeprowadzić dalsze badania potwierdzające skuteczność leków obecnie rekomendowanych w terapii ogólnej populacji chorych z niewydolnością serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 183-193)

Abstract

Dorośli z wrodzonymi wadami serca stanowią nieliczną, lecz anatomicznie bardzo różnorodną grupę pacjentów kardiologicznych. Przyczyną zaburzeń hemodynamicznych u tych osób bywa dysfunkcja zarówno lewej, jak i prawej komory. Istotne znaczenie ma również często obserwowane nadciśnienie płucne. Z tego powodu obecnie nie można sformułować definicji niewydolności serca u tych pacjentów. Trwają liczne badania nad określeniem znaczenia dysfunkcji poszczególnych jam serca. Jednak istotniejszą kwestią wydaje się określenie znaczenia ogólnoustrojowych czynników neurohormonalnych, a w przyszłości również czynników genetycznych odpowiedzialnych za upośledzenie wydolności serca. Dotychczas nie opracowano prostej i jednoznacznej metody oceny stopnia niewydolności serca odpowiedniej dla tej grupy chorych. Logiczną konsekwencją aktualnego stanu wiedzy jest brak wytycznych dotyczących sposobów leczenia tej populacji. Należy zatem przeprowadzić dalsze badania potwierdzające skuteczność leków obecnie rekomendowanych w terapii ogólnej populacji chorych z niewydolnością serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 183-193)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; doroœli pacjenci z wrodzonymi wadami serca

About this article
Title

Niewydolność serca u dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 5 (2007)

Pages

183-193

Published online

2007-04-24

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(5):183-193.

Keywords

niewydolność serca
doroœli pacjenci z wrodzonymi wadami serca

Authors

Olga Trojnarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl